ŠEĎOVÁ, Klára a Martin SEDLÁČEK. Žákovská participace jako předmět akčního výzkumu. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 2, s. 33-58. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2015-2-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Žákovská participace jako předmět akčního výzkumu
Název anglicky Student participation as the focus of action research
Autoři ŠEĎOVÁ, Klára (203 Česká republika, garant, domácí) a Martin SEDLÁČEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Studia paedagogica, Brno, Masarykova univerzita, 2015, 1803-7437.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL Digitální knihovna FF MU
Kód RIV RIV/00216224:14210/15:00080915
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.5817/SP2015-2-3
Klíčová slova česky výuková komunikace; dialogické vyučování; žákovská participace; akční výzkum
Klíčová slova anglicky classroom discourse; dialogic education; student participation; action research
Štítky mzok, rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Marie Skřivanová, učo 262124. Změněno: 23. 3. 2016 16:44.
Anotace
Cílem této studie je analyzovat změny v participaci žáků na výukové komunikaci, k nimž došlo v důsledku zapojení učitelů do projektu akčního výzkumu zaměřeného na implementaci principů dialogického vyučování. Participace je operacionalizována jako: 1) výukový čas, který žáci vyplňují svými promluvami; 2) příležitost žáků k rozvitým promluvám; 3) triadická interakce, tedy bezprostřední komunikace mezi větším počtem aktérů, než je jeden žák a učitel. Prostřednictvím kvantitativní analýzy v příspěvku prokazujeme, že v hodinách sledovaných učitelů došlo ke zřetelnému posílení žákovské participace, a to ve všech uvedených parametrech. Následně pomocí kvalitativní analýzy identifikujeme mechanismy, které k tomuto výsledku vedou.
Anotace anglicky
The aim of this paper is to analyse changes in participation of students in classroom discourse which arose due to their teachers' involvement in an action research project on implementation of principles of dialogic teaching. Participation is operationalized as: (i) an amount of time during which students speak; (ii) an opportunity given to students to produce more complex utterances; (iii) a triadic interaction, which means spontaneous communication between more participants than one teacher and one student. Using quantitative analysis, we show that student participation was significantly strengthened in all of the above mentioned parameters in the classes under observation. Finally, we use qualitative analysis to identify mechanisms that lead to this result.
Návaznosti
GA13-23578S, projekt VaVNázev: Učitel a žáci v dialogickém vyučování
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 29. 7. 2021 13:49