EN

Koncepce populačního screeningu v České republice, metodika a první výsledky adresného zvaní občanů ...

DUŠEK, Ladislav, Ondřej MÁJEK, Milan BLAHA, J. DANEŠ, M. ZAVORAL, B. SEIFERT, V. DVOŘÁK, M. SKOVAJSOVÁ, Š. SUCHÁNEK, T. JUNG, M. BRZKOVÁ, Petr KLIKA, Daniel KLIMEŠ, Jana KOPTÍKOVÁ a Jakub GREGOR. Koncepce populačního screeningu v České republice, metodika a první výsledky adresného zvaní občanů do preventivních onkologických programů. Klinická onkologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2014, roč. 27, Suppl. 2, s. "2S59"-2S68". ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko20142S59.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Koncepce populačního screeningu v České republice, metodika a první výsledky adresného zvaní občanů do preventivních onkologických programů
Název anglicky Approach to Population-based Screening in the Czech Republic, Methodology and First Results of the Personalised Invitation of Citizens to Cancer Screening Programmes
Autoři DUŠEK, Ladislav, Ondřej MÁJEK, Milan BLAHA, J. DANEŠ, M. ZAVORAL, B. SEIFERT, V. DVOŘÁK, M. SKOVAJSOVÁ, Š. SUCHÁNEK, T. JUNG, M. BRZKOVÁ, Petr KLIKA, Daniel KLIMEŠ, Jana KOPTÍKOVÁ a Jakub GREGOR.
Vydání Klinická onkologie, Praha, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2014, 0862-495X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Statistics and probability
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.14735/amko20142S59
Klíčová slova česky adresné zvaní; screening; zhoubné nádory; prevence; praktický lékař; gynekolog
Klíčová slova anglicky personalised invitation; screening; cancer; prevention; general practitioner; gynaecologist
Štítky EL OK
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Soňa Böhmová, učo 232884. Změněno: 28. 7. 2015 10:43.
Anotace
Od ledna 2014 bylo v České republice zahájeno adresné zvaní pojištěnců do programů screeningu zhoubných nádorů, konkrétně screeningu nádorů hrdla děložního a nádorů prsu (mamografi ckého screeningu) u žen, a dále nádorů tlustého střeva a konečníku (kolorekta) u žen a mužů. Cílem je posílit stávající programy prevence a zvýšit dosud nedostatečnou účast v nich – proto jsou adresně zváni občané, kteří se těchto programů dlouhodobě neúčastní a riskují tak závažné nádorové onemocnění. Projekt je koordinován Ministerstvem zdravotnictví ČR ve spolupráci se zástupci dotčených odborných společností (gynekologie, gastroenterologie, gastrointestinální onkologie, radiodia gnostika, všeobecné lékařství, PL), zástupců zdravotních pojišťoven a dalších expertů jmenovaných ministrem zdravotnictví. Své klienty (pojištěnce) zvou k preventivním vyšetřením všechny zdravotní pojišťovny, které také hradí veškerá potřebná vyšetření. Projekt je realizován s pomocí fi nančních prostředků z fondů EU. Tento článek popisuje plošně implementovanou metodiku adresného zvaní, její datovou základnu a první výsledky projektu z první poloviny roku 2014, kdy bylo pozváno téměř 1,3 mil. českých občanů.
Anotace anglicky
In January 2014, a programme of personalised invitations was launched in the Czech Republic, with the objective of inviting insured persons to cancer screening programmes; namely breast cancer screening and cervical cancer screening in women, and colorectal cancer screening both in women and men. This programme aims at strengthening the current cancer prevention programmes, and to increase the currently inadequate participation of the target population in these programmes; therefore, personalised invitations are sent to citizens who have not participated in these programmes for several years and therefore at risk of developing a serious disease. The project is coordinated by the Czech Ministry of Health in cooperation with the expert medical societies involved (gynaecology, gastroenterology, gastrointestinal oncology, diagnostic radiology, general practice), representatives of health care payers, and other experts nominated by the Minister of Health. All health care payers invite their clients (insured persons) to preventive check-ups, covering all examinations needed. The project has been realised with the assistance of fi nancial resources from EU funds. This article describes the methodology of personalised invitations which has been implemented nationwide, its data background, and the fi rst results of the project in the fi rst half of 2014, when almost 1.3 million Czech citizens were invited.
Návaznosti
36/14/NAP, interní kód MUNázev: Vývoj a implementace metodiky hodnocení účinnosti adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů ČR
Investor: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Národní program zdraví - Projekty podpory zdraví
VytisknoutZobrazeno: 20. 4. 2019 16:35

Další aplikace