ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Dana KNOTOVÁ. Dějiny socialistického školství : terra inkognita historicko pedagogického výzkumu? K problematice zdrojů poznání minulosti. Pedagogická orientace, Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 25, č. 3, s. 319-344. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2015-3-319.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Dějiny socialistického školství : terra inkognita historicko pedagogického výzkumu? K problematice zdrojů poznání minulosti
Název anglicky The history of socialist education : terra incognita of historical-pedagogical research? To the issue of the sources of the past
Autoři ZOUNEK, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí), Michal ŠIMÁNĚ (203 Česká republika, domácí) a Dana KNOTOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Pedagogická orientace, Brno, Masarykova univerzita, 2015, 1211-4669.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/15:00080959
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2015-3-319
Klíčová slova česky socialistické školství; historické prameny; odborné publikace; pomocné zdroje; archivní fondy
Klíčová slova anglicky socialist education; historický výzkum; historical research; historical sources; professional publications; auxiliary sources and literature; archival records
Štítky mzok, rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Marie Skřivanová, učo 262124. Změněno: 21. 3. 2016 11:36.
Anotace
Příspěvek se zaměřuje na problematiku zdrojů poznání minulosti při studiu dějin socialistického školství v Československu. Autoři si položili otázku, jaké zdroje má historik pedagogiky k dispozici, pokud se rozhodne zkoumat soudobé dějiny školství. Tuto otázku se přitom snaží sledovat zejména v souvislosti se základním školstvím v bývalém Jihomoravském kraji v letech 1969–1989. V první části textu autoři představují své schéma dělení zdrojů. V následujících částech jednotlivé typy zdrojů (historické prameny, odborné publikace, pomocné zdroje a literatura) detailně rozebírají a doplňují konkrétními příklady. Příspěvek upozorňuje, že zdrojů k poznání dějin socialistického školství je poměrně velké množství. Bohužel doposud známé a dostupné zdroje pokrývají pouze některé části života škol či aktérů školního života. Zejména nezpracované archivní fondy představují poměrně zásadní limitující faktor v rozvoji historicko-pedagogického bádání. Na druhou stranu existuje celá řada odborné literatury a výsledky výzkumů z jiných oblastí historiografie, které mohou přispět k poznání soudobých dějin školství jak na národní, tak na regionální úrovni. To znamená, že historicko-pedagogický výzkum může stavět na poznatcích jiných oborů.
Anotace anglicky
This paper focuses on revising the sources of the past for studying the history of socialist education in Czechoslovakia. The authors asked themselves what sources are available for historian of education, if he decides to examine contemporary history of education. This question is important especially in the context of primary education in the former South Moravian Region in 1969–1989. In the first part of the text, the authors present their scheme of partition of sources. In the following sections, the various types of sources (historical sources, professional publications, auxiliary sources and literature) are discussed in detail and complemented by concrete examples. The paper draws attention to the fact that there is relatively large amount of sources for getting knowledge about the history of socialist education. Unfortunately, sources which are available and acknowledged up until the present cover only some parts of school life and school life actors. On the other hand, there is a lot of scientific literature and research results from other areas of historiography, which may contribute to the understanding of contemporary history of education at both the national and regional level. This means that the historical-educational research can build on the knowledge of other disciplines.
Návaznosti
GA14-05926S, projekt VaVNázev: Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 29. 10. 2020 09:27