RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Učit se a stárnout aktivně : senioři v mobilních počítačových učebnách. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 1, s. 85-108. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2015-1-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Učit se a stárnout aktivně : senioři v mobilních počítačových učebnách
Název anglicky Learning and ageing actively : the elderly in mobile computer labs
Autoři RABUŠICOVÁ, Milada (203 Česká republika, garant, domácí), Lenka KAMANOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Kateřina PEVNÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Studia paedagogica, Brno, Masarykova univerzita, 2015, 1803-7437.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Digitální knihovna FF MU
Kód RIV RIV/00216224:14210/15:00081265
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.5817/SP2015-1-6
Klíčová slova česky učení; mezigenerační učení; senioři; stárnutí; aktivní stárnutí; vitalita; mobilní počítačové učebny
Klíčová slova anglicky learning; intergenerational learning; the elderly; ageing; active ageing; vitality; mobile computer labs
Štítky mzok, rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Marie Skřivanová, učo 262124. Změněno: 23. 3. 2016 16:12.
Anotace
Stárnout aktivně je výzva, s níž se současná společnost obrací na seniory. Jak to ale dělat? Jaké příležitosti k tomu využít? Je to opravdu to, co senioři chtějí? To jsou obecné otázky, kterými je veden tento článek. Na příkladu aktivních a vitálních seniorů, kteří se učí počítačovým dovednostem v tzv. mobilních počítačových učebnách, ukazujeme, jaká jsou specifika jejich učení, za jakých podmínek se učí lépe a snadněji, jak zvládají nároky učení se pro ně novým technologiím, čím k procesům učení přispívá mezigenerační setkávání a mezigenerační přenos, a nakonec také co seniorům učení se práci s PC přineslo, respektive co oni sami na této své vzdělávací aktivitě oceňují.
Anotace anglicky
Active ageing is a challenge which contemporary society has prepared for its elderly. This study attempts to provide answers to the following research questions: how can this be achieved? Which opportunities can be used in pursuing this aim? Is this aim also shared by the elderly? Taking active and vital elderly citizens who learn computers skills in mobile computer labs as an example, this study shows specific features of their learning, conditions under which the elderly learn better, how they manage to cope with the challenges of learning new skills, how this process is influenced by intergenerational contact and learning and finally what benefits this process has had for the elderly and what they appreciate explicitly.
Návaznosti
GA13-07234S, projekt VaVNázev: Mezigenerační učení v různých sociálních prostředích
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 21. 11. 2019 01:10