STEHLÍKOVÁ, Dana. Jak uchopit ars edendi v případě latinského herbáře Křišťana z Prachatic. In 11. mezinárodní sympózium k dějinám medicíny, farmacie a veterinární medicíny: Teorie, metodologie a prameny v dějinách medicíny, farmacie a veterinární medicíny, Ústí nad Labem, 26.-27.6.2015. 2015.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Jak uchopit ars edendi v případě latinského herbáře Křišťana z Prachatic
Název anglicky How to think of ars edendi in the Latin herbarium by Cristannus of Prachatice
Autoři STEHLÍKOVÁ, Dana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 11. mezinárodní sympózium k dějinám medicíny, farmacie a veterinární medicíny: Teorie, metodologie a prameny v dějinách medicíny, farmacie a veterinární medicíny, Ústí nad Labem, 26.-27.6.2015, 2015.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/15:00081357
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky kritická edice; Křišťan z Prachatic; středověké herbáře
Klíčová slova anglicky critical edition; Christian of Prachatice; medieval herbaria
Štítky rivok
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 21. 2. 2016 09:35.
Anotace
Příspěvek se věnuje problémům, které s sebou přináší příprava kritické edice latinského, pouze rukopisně dochovaného herbáře Křišťana z Prachatic († 1439). Herbář představuje nejen významný pramen pro dějiny lékařství, farmacie a botaniky v českých zemích ve středověku, ale poskytuje i řadu podnětů pro obory spojené se studiem jazyka a literatury. Abecední řazení hesel umožňovalo původní text velmi snadno doplňovat o nová léčiva, a proto žádné dva opisy (z 19 dochovaných) neobsahují zcela identické složení a pořadí hesel. Kromě dvou základních redakcí můžeme rozlišit řadu menších sub-redakcí, kvůli nimž je velmi obtížné nalézt vhodný ediční přístup.
Anotace anglicky
The paper deals with problems which arose during the preparation of a critical edition of Latin herbarium by Cristannus of Prachatice († 1439), which is preserved only in manuscripts. Herbarium is not only an important source for the history of medicine, pharmacy and botany in Czech lands in the Middle Ages, but it also provides a lot of stimuli to fields of studies connected to language and literature. The alphabetic order of lemmas made it easy to add new medicines; therefore, no two copies (out of 19 preserved ones) contain identical constitution or order of lemmas. Besides two basic redactions it is possible to distinguish a lot of smaller sub-redactions. That is why editors still find it very difficult to approach the text properly.
Návaznosti
GA14-06134S, projekt VaVNázev: Latinský Herbář Křišťana z Prachatic
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 18. 4. 2021 16:40