PETRŮ, Michaela a Hana CÍDLOVÁ. Vliv využití kvízů, rébusů, hádanek apod. na výsledky výchovně-vzdělávacího procesu v chemii. In Šulcová Renata, Matúš Ivan (eds.). 11. Mezinárodní seminář studentů doktorského studia oboru Didaktika chemie. Sborník příspěvků. první. Praha: Nakladatelství P3K s.r.o., 2016. s. 99-104, 6 s. ISBN 978-80-87343-59-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vliv využití kvízů, rébusů, hádanek apod. na výsledky výchovně-vzdělávacího procesu v chemii
Název anglicky The influence of the use of quizzes, puzzles, riddles, etc. on the results of the educational process in chemistry
Autoři PETRŮ, Michaela (203 Česká republika) a Hana CÍDLOVÁ (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání první. Praha, 11. Mezinárodní seminář studentů doktorského studia oboru Didaktika chemie. Sborník příspěvků. od s. 99-104, 6 s. 2016.
Nakladatel Nakladatelství P3K s.r.o.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/16:00089511
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-87343-59-3
Klíčová slova česky Chemie; výuka; interdisciplinarita; motivace; dotazník; test.
Klíčová slova anglicky Chemistry; teaching; interdisciplinarity; motivation; questionnaire; test.
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr., učo 761. Změněno: 15. 3. 2016 16:13.
Anotace
Výzkumy prokázaly, že po chemických experimentech je nejpožadovanější činností žáků při hodinách chemie hraní chemicky zaměřených her, luštění chemických křížovek, kvízů apod. Použití tohoto prostředku ve výuce je ve srovnání s chemickými experimenty bezpečné a dostupné, jeho cílenému využití je v odborné literatuře věnována poměrně velká pozornost. Předkládáme některé zkušenosti s využitím databáze dvouoborových interdisciplinárních úloh určených pro výuku chemie (výsledky dvouletého výzkumu mezi cca 900 žáky 8. a 9. tříd základních škol).
Anotace anglicky
Research has shown that after chemical experiments, the most desired work of students during their hours of chemistry is playing chemically oriented games, solving chemical crosswords, quizzes etc. The use of this resource in the classroom is, compared with chemical experiments, safe and accessible. To its targeted use, a relatively great attention is devoted in the literature. We present some experience using databases of two-subjects interdisciplinary tasks for teaching chemistry (the results of two years of research among 900 pupils of 8th and 9th grades of primary schools).
VytisknoutZobrazeno: 5. 12. 2020 08:07