ČEJKOVÁ, Ingrid. Hlas žáků střední školy teoreticky existuje. In Vašíková, Jana; Wiegerová, Adriana. Studentské fórum XV. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016. s. 9-26. ISBN 978-80-7454-583-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Hlas žáků střední školy teoreticky existuje
Název anglicky Pupils voice theoretically exists
Autoři ČEJKOVÁ, Ingrid (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Zlín, Studentské fórum XV. od s. 9-26, 18 s. 2016.
Nakladatel Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/16:00089727
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-7454-583-2
Klíčová slova česky žáci střední školy; učitel; zpětná vazba; hlas žáků; participace; demokracie
Klíčová slova anglicky pupils at secondary schools; teacher; feedback; the voice of pupils; participation; democracy
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Ingrid Procházková, Ph.D., učo 342061. Změněno: 21. 9. 2016 17:51.
Anotace
Tento text v základu představuje komunikační iniciativu žáků známou jako hlas žáků. Hlas žáků obsahuje promluvy žáků, ať už kolektivní či individuální, spontánní či připravené, které obsahují jednak jejich přání a komentáře vztažené k výuce, tak i zpětnou vazbu na výuku. Může se okrajově týkat také dalších školních záležitostí. Jako takový může vést k vyšší míře participace žáků na výuce a na životě školy. Nejčastějšími adresáty hlasu žáků jsou třídní učitelé a následně pak výchovní poradci. S hlasem žáků se však pojí několik problémů, kterými jsou mocenské rozpoložení sil ve třídě, cesty hlasu žáků a další bariéry.
Anotace anglicky
This text basically presents the communication initiative of students known as the voice of the students. The voice of pupils contains pupils utterances, whether collective or individual, spontaneous or prepared to contain a second, their wishes and comments related to teaching, and feedback on teaching. It may be marginally also cover other school matters. As such, it can lead to greater participation of students in teaching and school life. The most frequent recipients pupil voice are class teachers and subsequently counselors. With the voice of students, however, govern several problems, which are power disposition of forces in the class path pupil voice and other barriers.
Návaznosti
MUNI/A/1147/2015, interní kód MUNázev: Celoživotní učení v institucionálních souvislostech
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 18. 1. 2021 18:59