DENGLEROVÁ, Denisa. Testování kognitivních schopností u dětí v kulturně rozmanité společnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 118 s. Edice Sociálně pedagogický výzkum. ISBN 978-80-210-8099-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Testování kognitivních schopností u dětí v kulturně rozmanité společnosti
Název anglicky Testing of cognitive abilities of children in culturally diverse society
Autoři DENGLEROVÁ, Denisa.
Vydání 1. vyd. Brno, 118 s. Edice Sociálně pedagogický výzkum, 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-8099-7
Klíčová slova anglicky cognitive abilities; attention; perception; categorization; intelligence; testing of intelligence; culture appropriate tests; social disadvantaged environment; cultural determination of cognitive abilities
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 1. 6. 2016 09:07.
Anotace
Předkládaný text se zabývá sociálně-kulturním aspektem vývoje kognitivních schopností. Charakterizujeme pozornost, vizuální percepci, kategorizaci a inteligenci. Zabýváme se možnostmi spravedlivého testování kognitivních schopností, především inteligence. Dále přinášíme výsledky vlastního výzkumu, který porovnává schopnosti vizuální percepce, pozornosti a kategorizace u dětí na počátku školní docházky v kontextu různých socio-kulturních prostředí. Porovnáváme romské děti pocházející ze sociálně znevýhodněného prostředí navštěvující tzv. přípravné třídy s dětmi z většinové populace. Děti (n=277) se lišily ve schopnosti kategorizace, méně ve vizuální percepci. Na základě výsledků jsme popsali několik konkrétních doporučení ke vzdělávání romských dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Anotace anglicky
The text deals with social-cultural aspect of the cognitive abilities development. We characterize attention, visual perception, categorization and intelligence. We focus on possible fair testing of cognitive abilities, mainly intelligence. Also presented are results of our own research, comparing visual perception, attention and categorization in children from various social-cultural environments starting school attendance. We compare Romanise children from socially disadvantaged environment, who attend preparatory classes, with children from the majority population. Children (n = 277) differed in their abilities of categorization, and (less) in visual perception. Based on the results we described recommendations for education of Romanise children from socially disadvantaged environment.
VytisknoutZobrazeno: 21. 10. 2020 04:15