ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Hana STAUDKOVÁ and Jiří POLÁČEK. E-learning. Učení (se) s digitálními technologiemi (E-learning. Learning with digital technologies). Vydání první. Praha: Wolters Kluwer. 280 pp. ISBN 978-80-7552-217-7. 2016.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name E-learning. Učení (se) s digitálními technologiemi
Name (in English) E-learning. Learning with digital technologies
Authors ZOUNEK, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Libor JUHAŇÁK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Hana STAUDKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jiří POLÁČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Vydání první. Praha, 280 pp. 2016.
Publisher Wolters Kluwer
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/16:00090125
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-7552-217-7
Keywords (in Czech) e-learning; informační a komunikační technologie ve vzdělávání; učení; didaktika; pedagogický výzkum
Keywords in English e-learning; ICT in education; learning; educational research
Tags e-learning, ICT education educational sciences, ICT using, information and communication technologies, learning theory, research in education, rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Martin Sedláček, Ph.D., učo 23221. Changed: 12/4/2017 13:23.
Abstract
Kniha reflektuje vývoj digitálních technologií, základem uvažování autorů o e-learningu však nejsou technologie samotné, ale problematika lidského učení, ať už formálního či informálního. Kniha vychází z teoretického studia i empirického výzkumu autorů, kteří se snaží ukázat některé možné cesty a postupy v oblasti učení (se) s digitálními technologiemi. Autoři v publikaci představují teoretická východiska, výsledky empirických výzkumů a výzkumné přístupy k e-learningu. Kniha reflektuje současné pedagogické i technologické trendy, zároveň je kritická k nerealistickým očekáváním a představám, které jsou s implementací technologií často spojeny.
Abstract (in English)
In society we live in digital technologies have been playing an increasingly important role. They are entering all kinds of areas of human life, education and schools included. Here digital technologies are becoming an important means with a potential to increase the quality of education and learning as well as support many innovation processes. The book does discuss this technological development but it human learning, both formal and informal, rather than technologies as such which is at the centre of the authors’ approach. The book is based on sustained study of issues in current education, learning theories, e-learning and empirical research in this field including the authors’ own research.
Links
MUNI/A/1147/2015, interní kód MUName: Celoživotní učení v institucionálních souvislostech
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 16/4/2024 00:36