SMEJKALOVÁ, Terezie. Odkazy na soudní rozhodnutí a symbolická hodnota informace. Jurisprudence, Wolters Kluwer a.s., 2013, roč. 2013, č. 8, s. 3-9. ISSN 1802-3843.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Odkazy na soudní rozhodnutí a symbolická hodnota informace
Název česky Odkazy na soudní rozhodnutí a symbolická hodnota informace
Název anglicky References to case law and symbolic value of information
Autoři SMEJKALOVÁ, Terezie (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Jurisprudence, Wolters Kluwer a.s. 2013, 1802-3843.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14220/13:00090323
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky odkazy na judikaturu; judikatura; symbol; symbolická hodnota; četnost publikací; srozumitelnost; legitimita
Klíčová slova anglicky references to case law; case law; symbolic value; comprehensibility; legitimacy
Štítky case-law, legitimacy of judicial decision-making
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: JUDr. Bc. Terezie Smejkalová, Ph.D., učo 77065. Změněno: 7. 7. 2016 17:49.
Anotace
Tento článek se zabývá povahou odkazů na soudní rozhodnutí v soudních rozhodnutích samých. Přítomnost těchto odkazů a jejich četnost je dávána do souvislosti s širším právním a společenským kontextem. Po úvodním přehledu četnosti odkazů na českou a zahraniční judikaturu ve vybraném souboru soudních rozhodnutí tento text nejprve diskutuje koncept tzv. normativní koherence a roli odkazů na judikaturu diskutuje ve světle toho konceptu. Dále se pak zabývá otázkou, zda četnost odkazů na judikaturu nemůže mít vypovídací hodnotu sama o sobě. Tyto diskuse uzavírá do úvahy o dynamické úloze, kterou soudnictví hraje, když prostřednictvím svých výstupů může ovlivňovat jejich vlastní normativní hodnotu, a potažmo tedy i svou vlastní širší roli v daném právním systému.
Anotace anglicky
This article tackles the issue of referencing past case-law in judicial decisions. Mere presence of such references and their number is being linked to the wider legal and social context. Starting with initial overview of the frequency of references to Czech as well as foreign case law this paper discusses the concept of normative coherence and the role of the references within this concept. It further asks whether the frequency of these references does have a telling value by itself. These considerations are concluded by a discussion on a dynamic role of the judiciary that is being reflected by the power of its outputs to generate their own normative value, hence the judiciary's own role within the legal system.
VytisknoutZobrazeno: 24. 5. 2019 03:09