MACEK, Jakub. Nová média, nová publika? Čtyři dimenze proměny současných mediálních publik. In Studentský vědecký klub Masarykovy univerzity. 2016.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nová média, nová publika? Čtyři dimenze proměny současných mediálních publik
Autoři MACEK, Jakub.
Vydání Studentský vědecký klub Masarykovy univerzity, 2016.
Další údaje
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Změnil Změnil: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D., učo 14931. Změněno: 2. 11. 2016 11:22.
Anotace
Nástup nových médií – tedy digitálních médií, jež mají zhusta síťovou a mobilní povahu – se nepřehlédnutelně promítl jak do způsobů, jimiž nakládáme s mediálními obsahy, tak i do podob sociálních interakcí, do našeho vztahu k privátnímu a veřejnému prostoru i do způsobů, jimiž zakoušíme každodenní realitu jako časově a prostorově strukturovanou. Přednáška shrnuje závěry tříletého výzkumu „Nová a stará média v každodenním životě: mediální publika v čase proměny mediálních praxí“ (GAČR, 2013–2015) a věnuje se čtyřem základním dimenzím probíhající transformace současných českých mediálních publik: (1) dematerializaci mediálních obsahů a s ní spojené fragmentaci mediálních praktik a proměně vztahu mezi mediálními publiky a producenty obsahů, (2) zintenzivňující se mediatizaci každodenního života individuálních sociálních aktérů a sociálních interakcí, (3) proměně vztahu členů mediálních publik ke sdílenému veřejnému a politickému prostoru a (4) časoprostorové transformaci každodenního života.
Návaznosti
GP13-15684P, projekt VaVNázev: Nová a stará média v každodenním životě: mediální publika v čase proměny mediálních praxí
Investor: Grantová agentura ČR, Postdoktorské projekty
VytisknoutZobrazeno: 18. 6. 2021 08:55