SUCHÁČEK, Petr. Implementace prvků dialogického vyučování v rámci mikrovyučování u studentů učitelství přírodovědných předmětů. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 21, č. 3, s. 81-106. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2016-3-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Implementace prvků dialogického vyučování v rámci mikrovyučování u studentů učitelství přírodovědných předmětů
Název anglicky Implementation of dialogic teaching components into micro-teaching of pre-service science teachers
Autoři SUCHÁČEK, Petr (203 Česko, garant, domácí).
Vydání Studia paedagogica, Brno, Masarykova univerzita, 2016, 1803-7437.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Digitální knihovna FF MU
Kód RIV RIV/00216224:14210/16:00091630
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.5817/SP2016-3-5
Klíčová slova česky dialogické vyučování; mikrovyučování; pregraduální vzdělávání učitelů; komunikační přístup; výuková komunikace
Klíčová slova anglicky dialogic teaching; micro-teaching; pre-service teacher education; communicational approach; classroom discourse
Štítky dialogické vyučování, mikrovyučování, pregraduální příprava učitelů, rivok, výuková komunikace
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 11. 4. 2017 13:05.
Anotace
Předkládaná studie se zabývá otázkou, zda jsou studenti učitelství v závěrečné fázi své pregraduální přípravy schopni aplikovat principy dialogického vyučování do praxe, a to v kontextu výuky přírodovědných předmětů. V rámci povinně-volitelného kurzu byli studenti nejprve teoreticky seznámeni s vybranými prvky dialogického vyučování (otevřené otázky, follow-up/uptake, triadická interakce), následně zhlédli a společně s vyučující kurzu analyzovali ukázky výuky, ve kterých byly principy aplikovány, aby konečně měli za úkol připravit a realizovat vlastní výstup (= mikrovyučování: 15 minut výuky pro spolužáky v kurzu), v rámci něhož využijí právě principy dialogického vyučování. Z mikrovyučování byl pořízen videozáznam a společně se skupinovou zpětnou vazbou (mluvenou i psanou) se stal podkladem pro psanou reflexi každého studenta. Na základě observační mikroanalýz y videozáznamů a tematické analýz y reflexí bylo z jištěno, jak a za jakých podmínek se studentům ne/podařilo naplnit dialogické zadání. V závěru studie jsou diskutovány také obecnější přesahy směřující do sféry pregraduálního vzdělávání učitelů.
Anotace anglicky
This paper examines whether pre-service science teachers in the final stages of their training are capable of applying the principles of dialogic education in their teaching. Students were acquainted with selected features of dialogic teaching (such as open-ended questions, follow-up/uptake, and the triadic interaction) in a compulsory course. They observed a video recording of a teaching session that included some of the applied principles, analyzed this part with the help of a lecturer, and planned a micro-teaching session of 15 minutes in which they instructed their peers. Each micro-session was recorded and provided with group feedback in both oral and written form, which then served each student as starting points for written reflection. Based on observational micro-analysis of the recordings and thematic analyses of reflections, this paper describes when and under what conditions the students meet the challenges of dialogic teaching and under which conditions this task eludes them. Finally, the paper also discusses some theoretical overlaps that comment on pre-service teacher education.
Návaznosti
MUNI/A/1147/2015, interní kód MUNázev: Celoživotní učení v institucionálních souvislostech
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 10. 8. 2020 08:15