KOSTELECKÁ, Marta. Artikulační báze nizozemštiny a češtiny. In Týden humanitních věd na FF MU, Brno. 2016.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Artikulační báze nizozemštiny a češtiny
Název anglicky Articulatory Settings of Dutch and Czech
Autoři KOSTELECKÁ, Marta (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Týden humanitních věd na FF MU, Brno, 2016.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/16:00091877
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky vokály; konsonanty; artikulace; aktivní artikulátory; pasivní artikulátory; artikulační báze; čeština; nizozemština
Klíčová slova anglicky vocals; consonants; articulation; internal settings; external settings; articulatory settings; Czech; Dutch
Štítky rivok
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 3. 4. 2017 17:32.
Anotace
Dva jazyky, jako jsou nizozemština a čeština, se od sebe neliší pouze různými inventáři vokálů a konsonantů a v zákonitostech spojování hlásek, ale také ve způsobu, jakým v každém z jazyků fungují aktivní a pasivní artikulátory – rty, ústa, čelist, jazyk atd.. Liší se rovněž v tom, jak jsou artikulátory v daném jazyce nastaveny. Tento fenomén nazýváme artikulační bází jazyka. V příspěvku prezentuji srovnání artikulační báze severní nizozemštiny, jižní nizozemštiny a češtiny, a to u vokalismu a konsonantismu. Dále se věnuji otázce volbě vhodného modelu výslovnosti nizozemštiny pro české mluvčí.
Anotace anglicky
Two languages differ not only in vocalic and consonantic inventories but also in the way the articulatory settings work. In this lecture I describe and make a comparison between Czech and Dutch articulatory settings and I also argue which articulatory settings should be taken in consideration for didactic reasons. Last but not least I argue which articulatory settings - those of Northern Dutch or those of Southern Dutch should be used as a model.
Návaznosti
MUNI/A/1158/2015, interní kód MUNázev: Vývojové tendence současného německého jazyka a literatury, zejména v česko-německé konfrontaci, včetně skandinavistiky a nederlandistiky (Akronym: SV 2016 ÚGNN)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 3. 3. 2021 07:00