FRIŠAUFOVÁ, Magda. I know what I'm doing. Experiences of women who use methamphetamine. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 240 s. Edice EDIS, sv. 15. ISBN 978-80-210-8315-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název I know what I'm doing. Experiences of women who use methamphetamine
Autoři FRIŠAUFOVÁ, Magda.
Vydání 1. vyd. Brno, 240 s. Edice EDIS, sv. 15, 2016.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Odborná kniha
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW Online knihkupectví Munipress
ISBN 978-80-210-8315-8
Štítky Munipress, munipress-propagace
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 30. 11. 2016 16:00.
Anotace
Women drug users have been in the focus of social science research for several decades. Quite a lot has been written about their specific situation, especially concerning their unequal gender position, higher stigmatization, or harder access to treatment or social services. On the other hand, not much attention has been given to their strategies of resistance, or dealing with problems they encounter in their everyday lives. In this book, the author provides a different view on their living situations. Through the narrative analysis of qualitative interviews and focus groups with seven women who have experience with long-term methamphetamine use, the author explores not only the challenges that they face, but also the strengths and agency they use to influence and take control of their lives, and negotiate their needs and interests with the world around them.
Anotace česky
Ženy jako uživatelky drog jsou v hledáčku sociologů již několik desetiletí. Výzkumníci publikovali mnohé o specifičnosti jejich situace, zvláště v souvislosti s genderovou nerovností. Psali o výraznější stigmatizaci žen nebo o obtížnějším přístupu k léčbě a sociálním službám. Naopak málo pozornosti věnovali strategiím, pomocí nichž se uživatelky drog snaží své situaci vzdorovat, nebo těžkostem, se kterými se potýkají v každodenním životě. A právě tento neobvyklý pohled nabízí autorka knihy Vím, co dělám. Prostřednictvím narativní analýzy opakovaných hloubkových rozhovorů a fokusních skupin se sedmi ženami, které mají zkušenost s dlouhodobým užíváním metamfetaminu/pervitinu, zkoumá nejen problémy, jimž ženy čelí, ale také sílu k jednání, kterou používají, aby mohly opět převzít kontrolu nad svým životem a prosadit své potřeby a zájmy v okolním světě.
VytisknoutZobrazeno: 4. 4. 2020 18:31