MAŇAS, Vladimír. K problematice hudebních inventářů : několik doplňujících poznámek k heslu Katalog Jiřího Fukače ve Slovníku české hudební kultury. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 51, č. 2, s. 81-94. ISSN 1212-0391. doi:10.5817/MB2016-2-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název K problematice hudebních inventářů : několik doplňujících poznámek k heslu Katalog Jiřího Fukače ve Slovníku české hudební kultury
Název anglicky About music inventories : some remarks on the entry “Katalog” (Catalogue) by Jiří Fukač in the Encyclopedia of Czech Musical Culture
Autoři MAŇAS, Vladimír (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Musicologica Brunensia, Brno, Masarykova univerzita, 2016, 1212-0391.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60403 Performing arts studies
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Digitální knihovna FF
Kód RIV RIV/00216224:14210/16:00088563
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.5817/MB2016-2-7
UT WoS 000395323200007
Klíčová slova česky Hudební topografie; raný novověk; hudební inventáře
Klíčová slova anglicky Musical topography; early modern period; music inventories
Změnil Změnil: Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D., učo 13678. Změněno: 1. 3. 2018 10:06.
Anotace
Hudební inventáře jako specifický typ písemnosti úřední povahy, zpravidla administrativně-evidenční funkce (jako výsledek inventarizace), představují z hudebněhistorické perspektivy jeden z nejdůležitějších typů pramenů. Přestože z hudebních inventářů nemusí jednoznačně vyplývat, že v nich obsažené skladby byly v daném místě skutečně provozovány, jedná se o prameny s širokou vypovídající hodnotou. Přinášejí nejen řadu cenných, často unikátních a mnohostranně využitelných bibliografických údajů, ale dokládají i rozšíření určitého typu repertoáru a jeho proměny v čase.
Anotace anglicky
The music inventory, as a specific type of administrative document, is one of the most important kinds of sources for music historiography. Although an inventory does not prove that the music it lists was really performed, it still offers a broad range of information, and is therefore of high value. Inventories offer not only rare (sometimes even unique) and multilaterally exploitable bibliographic data, but also record the distribution of a certain type of repertoire and its transformation across decades. A whole collection of inventories from a given time and geographic region is even more valuable. This paper describes how the primary phase of research can be enlarged, widening the scope of the research to include late medieval sources. The paper also discusses the role of liturgical books in inventories, mentions some types or collections of archival sources which have not yet been taken into consideration (church inventories from the archival collection of the Archdioecese of Prague), and discusses the issue of estate inventories from the Czech lands in the early modern period.
Návaznosti
GA16-17615S, projekt VaVNázev: Hudební inventáře raného novověku v českých zemích
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 17. 10. 2021 06:25