MACKOVÁ, Alena, Štěpán ŽÁDNÍK a Jakub MACEK. Média jako zdroje informací: důvěra a polarizace. In Aktuální problémy mediálního výzkumu (odborný seminář), FSS MU. 2017.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Média jako zdroje informací: důvěra a polarizace
Autoři MACKOVÁ, Alena, Štěpán ŽÁDNÍK a Jakub MACEK.
Vydání Aktuální problémy mediálního výzkumu (odborný seminář), FSS MU, 2017.
Další údaje
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Prezentace - Researchgate
Změnil Změnil: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D., učo 14931. Změněno: 18. 1. 2017 17:59.
Anotace
Prezentace shrnuje výsledky kvalitativní pilotáže, která proběhla v roce 2016. Pilotáž založená na kvalitativních rozhovorech se soustředila na způsoby konstrukce důvěry v média jako zdroje zpravodajských informací.
Návaznosti
MUNI/A/1173/2015, interní kód MUNázev: Vybrané aktuální problémy mediálního výzkumu
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 18. 6. 2021 08:55