NOVÁ, Jana, Jiří NOVOTNÝ, Oldřich RACEK, Jaroslav REKTOŘÍK, Aleš SEKOT, Milena STRACHOVÁ and Hana VÁLKOVÁ. Management, marketing a ekonomika sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 284 pp. ISBN 978-80-210-8346-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Management, marketing a ekonomika sportu
Authors NOVÁ, Jana, Jiří NOVOTNÝ, Oldřich RACEK, Jaroslav REKTOŘÍK, Aleš SEKOT, Milena STRACHOVÁ and Hana VÁLKOVÁ.
Edition 1. vyd. Brno, 284 pp. 2016.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome Book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW Online knihkupectví Munipress
ISBN 978-80-210-8346-2
Tags Munipress, munipress-propagace
Changed by Changed by: Marcela Tešnarová, učo 240487. Changed: 23/2/2017 12:06.
Abstract
V porovnání s dostupnými texty publikací s problematikou managementu sportu v České republice je pojetí monografie svým způsobem výjimečné. Odlišnost je dána tím, že se věnuje všem vědním disciplínám, které do problematiky managementu sportu vstupují, tedy společnost a sport, teorie sportovního managementu, jeho historie, marketing sportu, ekonomická dimenze managementu sportu a jeho využití v aplikovaných pohybových aktivitách. Toto pojetí monografie bylo umožněno tím, že autorský kolektiv tvoří odborníci katedry společenských věd a managementu sportu Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity, kteří se podílejí na výuce, vědeckém výzkumu a publikačních výstupech studia problematiky managementu sportu. Odvětví, které představuje významnou část národního hospodářství pro svou využitelnost ke zvyšování kvality života, pro specifičnost svého řízení, financování a realizaci aktivit na místní, regionální, národní a mezinárodní úrovni.
Abstract (in English)
The concept of monograph is somehow exceptional in comparison to texts of publications on the topic of Sport Management which are available in the Czech Republic. The difference from other publications is given by the fact, that it is dedicated to all disciplines, which create the nature of Sport Management: society and sport, sport management theory, its history, sports marketing, the economic dimension of sport management and utilization of sport in applied physical activities. This approach was only possible because the team of authors consists of experts of the Department of Social Sciences and Sport Management at Masaryk University, Faculty of Sports Studies, who are involved in teaching, scientific research and publishing segments of the studies related to the sports industry. This is the sector that represents a significant portion of the national economy in terms of its usefulness to improving the quality of life due to its specificity with regard to management, financing, and implementation of activities at local, regional, national and international level.
PrintDisplayed: 15/8/2020 07:46