JANÍK, Miroslav, Tomáš JANÍK a Eva MINAŘÍKOVÁ. Multilingualism in German as L3 instruction. 2016.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Multilingualism in German as L3 instruction
Název česky Mnohojazyčnost ve výuce němčiny jako L3
Autoři JANÍK, Miroslav, Tomáš JANÍK a Eva MINAŘÍKOVÁ.
Vydání 2016.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Rakousko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky mnohojazyčnost;výuka cizího jazyka;konverzační analýza;výuková situace
Klíčová slova anglicky multilingualism;foreign language teaching;coversation analysis;teaching situation
Změnil Změnil: Mgr. Miroslav Janík, Ph.D., učo 183873. Změněno: 9. 3. 2017 12:14.
Anotace
The contribution addresses multilingualism in German language teaching after English. The main research aim is to describe how teaching situations in which use of the first foreign language (English as L2) in the second foreign language lessons (German as L3) is evident are organized. The method of analysis – conversation analysis – and its theoretical background is characterized as well as the unit of analysis, i.e. the teaching situation. Results suggest that the structure of the identified teaching situations mostly follows the IRF pattern (initiation – response – feedback) in various modifications.
Anotace česky
Příspěvek se zabývá mnohojazyčností ve výuce německého jazyka po angličtině. Cílem příspěvku je popsat situace ve výuce dalšího cizího jazyka, ve kterých je patrný první cizí jazyk. Jako metoda analýzy byla zvolena konverzační analýza a jednotkou analýzy byla tzv. výuková situace. Výsledky naznačují, že výukové situace, ve kterých je patrný anglický jazyk, mají strukturu IRF v různých modifikacích.
VytisknoutZobrazeno: 5. 8. 2021 09:18