DANČÁK, Břetislav, Vít HLOUŠEK, Vojtěch BELLING, Vít BORČANY, Petr FIALA, Adéla KADLECOVÁ, Oldřich KRPEC, Zdeněk KŘÍŽ, Michal SKULÍNEK, Jana URBANOVSKÁ, Petra VEJVODOVÁ, Michal VÍT a Vladan HODULÁK. Towards Partnership. The Third Decade of Czech-German Relations. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 309 s. ISBN 978-80-210-8541-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Towards Partnership. The Third Decade of Czech-German Relations
Název česky Směr partnerství. Tři dekády česko-německých vztahů
Autoři DANČÁK, Břetislav, Vít HLOUŠEK, Vojtěch BELLING, Vít BORČANY, Petr FIALA, Adéla KADLECOVÁ, Oldřich KRPEC, Zdeněk KŘÍŽ, Michal SKULÍNEK, Jana URBANOVSKÁ, Petra VEJVODOVÁ, Michal VÍT a Vladan HODULÁK.
Vydání 1. vyd. Brno, 309 s. 2016.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50601 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-8541-1
Štítky Munipress
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 13. 7. 2017 13:25.
Anotace
The main aim of this book is to analyse the broad spectrum of issues and problems in the recent foreign policy relations of both countries. The main framework of analysis focuses on the bilateral dimension of the relationship, but in cases where it is important, the broader EU dimension of Czech-German cooperation is taken into consideration as well. The approach of the book is analytical, which means a focus on empirical and politically relevant facts and their assessment. It does not mean a complete departure from a theoretical perspective, of course, but the role of theories and concepts the authors use is subordinated to prevailing analytical focus.
Anotace česky
Hlavním cílem knihy je analyzovat široké spektrum otázek a problémů současných mezinárodních vztahů obou zemí. Hlavní pozornost analýzy se zaměřuje na bilaterální dimenzi česko-německých vztahů, avšak v případech, kdy je to nezbytné, berou autoři příspěvků v úvahu i širší dimenzi česko-německých vztahů zakotvených v realitě Evropské unie. Přístup knihy je analytický v tom smyslu, že je zaměřena na empiricky a politicky relevantní skutečnosti a jejich zhodnocení. To neznamená pochopitelně úplnou rezignaci na teoretickou perspektivu, ale role teorií a konceptů je podřízena převládajícímu analytickému pohledu.
VytisknoutZobrazeno: 27. 3. 2023 21:46