OKÁČOVÁ, Marie. The Virgilian Cento Progne et Philomela (Anth. Lat. 13 R): Towards a Solution of a Mythological Riddle. In Textus centonarius. Les centons virgiliens de l’Antiquité: approche textuelle et littéraire. Praha. 2017.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The Virgilian Cento Progne et Philomela (Anth. Lat. 13 R): Towards a Solution of a Mythological Riddle
Název česky Cento Progne et Philomela z Vergilia (Anth. Lat. 13 R): Pokus o rozluštění mytologické hádanky
Autoři OKÁČOVÁ, Marie (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Textus centonarius. Les centons virgiliens de l’Antiquité: approche textuelle et littéraire. Praha, 2017.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Obor 60206 Specific literatures
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14640/17:00097435
Organizační jednotka Centrum jazykového vzdělávání
Klíčová slova česky cento; Prokné; Filoméla; Vergilius; antická mytologie; aluze; Ovidius
Klíčová slova anglicky cento; Procne; Philomela; Virgil; ancient mythology; allusion; Ovid
Štítky allusion, ancient mythology, Ovid, Philomela, Procne
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: Mgr. Marie Okáčová, Ph.D., učo 52294. Změněno: 12. 8. 2018 08:54.
Anotace
The paper dealt with the twenty-four-line mythological epyllion Progne et Philomela, an anonymous Virgilian cento marked by considerable obscurity. The author discussed some of the most intriguing parts of the poem, especially the extended talking-blood-metaphor (vv. 15-22), claiming that the general ambiguity of the cento is, to some extent, an intentionally adopted authorial strategy rather than a by-product of the cento technique. Hence, it was proposed that the poem might have been written as a sort of mythological riddle to be solved by its readers.
Anotace česky
Příspěvek byl věnován mytologickému epylliu Progne et Philomela, obtížně srozumitelnému anonymnímu centonu z Vergilia. Autorka osvětlila nejobtížnější pasáže tohoto textu, zvláště rozsáhlou metaforu mluvící krve ve verších 15-22, přičemž dospěla k závěru, že celková nejasnost centonu může být zčásti záměrně zvolenou autorskou strategií spíše než vedlejším produktem centonární techniky. Báseň je podle ní možné chápat jako svého druhu mytologickou hádanku určenou k rozluštění čtenáři.
VytisknoutZobrazeno: 28. 7. 2021 14:11