EN

Epidemiology of Multiple Myeloma in the Czech Republic

MALÚŠKOVÁ, Denisa, Ivana SVOBODOVÁ, Michaela ZAPLETALOVÁ, Lucie BROŽOVÁ, Jan MUŽÍK, Jiří JARKOVSKÝ, R. HÁJEK, V. MAISNAR a Ladislav DUŠEK. Epidemiology of Multiple Myeloma in the Czech Republic. Klinická onkologie, Praha: Ambit Media, 2017, roč. 30, Suppl. 2, s. "2S35"-"2S42". ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko20172S35.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Epidemiology of Multiple Myeloma in the Czech Republic
Název česky Epidemiologie mnohočetného myelomu v České republice
Autoři MALÚŠKOVÁ, Denisa, Ivana SVOBODOVÁ, Michaela ZAPLETALOVÁ, Lucie BROŽOVÁ, Jan MUŽÍK, Jiří JARKOVSKÝ, R. HÁJEK, V. MAISNAR a Ladislav DUŠEK.
Vydání Klinická onkologie, Praha, Ambit Media, 2017, 0862-495X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Oncology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.14735/amko20172S35
Klíčová slova česky mnohočetný myelom; epidemiologie; Národní onkologický registr; Registr monoklonálních gamapatií; Česká republika
Klíčová slova anglicky multiple myeloma; epidemiology; Czech National Cancer Registry; Registry of Monoclonal Gammopathies; Czech Republic
Štítky EL OK
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Soňa Böhmová, učo 232884. Změněno: 9. 11. 2018 15:11.
Anotace
Multiple myeloma (MM) is a cancer of plasma cells with an incidence of 4,8 cases per 100,000 population in the Czech Republic in 2014; the burden of MM in the Czech Republic is moderate when compared to other European countries. This work brings the latest information on MM epidemiology in the Czech population. Material and Methods: The Czech National Cancer Registry is the basic source of data for the popylatton-based evaluation of MM epidemiology. This database also makes it possible to assess patient survival and to predict probable short-term as well as long-term trends in the treatment burden of the entire population. Results: According to the latest Czech National Cancer Registry data, there were 504 new cases of MM and 376 deaths from MM in 2014. Since 2004, there has been a 26.9% increase in MM incidence and an 8.3% increase in MM mortality, in 2014, there were 1,982 persons living with MM or a history of MM, corresponding to a 74.4% increase when compared to MM prevalence in 2004. The 5-year survival of patients treated in the period 2010-2014 was nearly 40%. Condusion:Tbe available data make it possible to analyse long-term trends in MM epidemiology and to predict the future treatment burden as well as treatment results.
Anotace česky
Východiska: Mnohočetný myelom (MM) je maligní nádorové onemocnění plazmatických buněk s incidencí 4,8 případů na 100 000 obyvatel v České republice v roce 2014; Česká republika patří mezi země se středním výskytem tohoto onemocnění v Evropě. Práce přináší aktuální informace v oblasti epidemiologie MM v české populaci. Materiál a metody: Základním zdrojem údajů pro populační hodnocení epidemiologie MM je Národní onkologický registr ČR. Tato databáze rovněž umožňuje hodnotit přežití dosahované u pacientů a predikovat pravděpodobné krátkodobé a dlouhodobé trendy v léčebné zátěži celé populace. Výsledky: Dle posledních dostupných dat Národního onkologického registru ČR bylo v roce 2014 nově diagnostikováno 504 nádorů MM a 376 pacientů na toto onemocnění zemřelo. Incidence stoupla od roku 2004 o +26,9 %, u mortality došlo ve stejném období k vzrůstu o +8,3 %. Prevalence dosáhla v roce 2014 hodnoty 1 982 osob a ve srovnání s rokem 2004 tak vzrostl počet žijících osob s tímto onemocněním o 74,4 %. Pětileté relativní přežití u léčených pacientů z období 2010–2014 bylo necelých 40 %. Závěr: Dostupná data umožňují analyzovat dlouhodobé trendy v epidemiologii MM, predikovat budoucí léčebnou zátěž i výsledky péče o pacienty.
VytisknoutZobrazeno: 20. 4. 2019 14:34

Další aplikace