Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. OBERMANNOVÁ, Radka, Iveta SELINGEROVÁ, Regina DEMLOVÁ, Dalibor VALÍK, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ a Igor KISS. CoVigi phase IV multicentric trial evaluating COVID-19 vaccination effectiveness, safety, and immune response dynamics: SARS-CoV-2-specific antibody and T-cell response focused on patients with gastrointestinal tumors. 2023. doi:10.1016/j.annonc.2023.04.432.
  2. DEMLOVÁ, Regina a Michaela KUBELOVÁ. Průběžná zpráva o klinickém hodnocení léčiva RASmiR. MU LF/MŠMT/MOÚ, 2023.
  3. DEMLOVÁ, Regina, Martina LOJOVÁ, Šárka SELVEKEROVÁ, Michaela HANÁKOVÁ, Lucie SKŘIČKOVÁ a Hana VLADÍKOVÁ. 6. celostátní setkání studijních sester a koordinátorů klinických hodnocení. 2023.

  2022

  1. LANDA, Leoš, Vaclav TROJAN, Regina DEMLOVÁ, Jan JUŘICA a Radovan HRIB. Cannabidiol and the possibilities of its use in veterinary medicine of dogs and horses: A brief review. VETERINARNI MEDICINA. Praha: Ústav zemědělských a potrav. informací, 2022, roč. 67, č. 9, s. 455-462. ISSN 0375-8427. doi:10.17221/127/2021-VETMED.
  2. DEMLOVÁ, Regina a Michaela KUBELOVÁ. Průběžná zpráva o klinickém hodnocení léčiva. MU LF/MŠMT/MOÚ, 2022.
  3. DEMLOVÁ, Regina, Jiří DEML, Martina LOJOVÁ, Šárka SELVERKEROVÁ a Michaela HANÁKOVÁ. 5. celostátní setkání studijních sester a koordinátorů klinických hodnocení. 2022.

  2021

  1. HALÁMKOVÁ, Jana, Dagmar KRÁKOROVÁ a Regina DEMLOVÁ. Anizokorie jako nežádoucí účinek léčby paklitaxelem. Časopis Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2021, roč. 34, č. 4, s. 306-308. ISSN 0862-495X. doi:10.48095/ccko2021306.
  2. DEMLOVÁ, Regina a Radka OBERMANNOVÁ. COVID-19 POST-VACCINATION ANTIBODY AND CELLULAR IMMUNITY DYNAMICS IN CANCER PATIENTS ON ACTIVE ONCOLOGY TREATMENT – FIRST RESULTS OF PHASE IV MULTICENTRIC COVIGI STUDY. In 45. ročník Brněnských onkologických dnů. 2021.
  3. OBERMANNOVA, R., Regina DEMLOVÁ, I. SELINGEROVA, M. DOUBEK, D. OKROUHLICOVA, Marie MLNAŘÍKOVÁ, Kateřina PILÁTOVÁ, Jiří NEVRLKA, Hana LEJDAROVÁ, B. WEINBERGEROVA, Z. CERMAKOVA, Dalibor VALÍK, Jiří MAYER, Igor KISS a Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ. CoVigi phase IV multicentric trial evaluating COVID-19 vaccination adverse events and immune response dynamics in cancer patients: First results on antibody and cellular immunity. In Congress of the European Society for Medical Oncology ESMO 2021. 2021. ISSN 0923-7534. doi:10.1016/j.annonc.2021.08.1556.
  4. DEMLOVÁ, Regina. DEVELOPMENT SAFETY UPDATE REPORT Sequential FDG PET and Plasma/Tissue miRNA as a Biomarkers of Preoperative Treatment Strategy in Locally Advanced Oesophago Gastric Cancer Phase II Period covered: 15.10.2020 – 14.10.2021. Brno: MOÚ, 2021. 3 s. NA.
  5. SELINGEROVÁ, Iveta, Dalibor VALÍK, Lenka GESCHEIDTOVÁ, Vladimír ŠRÁMEK, Z. CERMAKOVA a Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ. Interpretive discrepancies caused by target values inter-batch variations in chemiluminescence immunoassay for SARS-CoV-2 IgM/IgG by MAGLUMI. Journal of Medical Virology. Hoboken: Wiley, 2021, roč. 93, č. 3, s. 1805-1809. ISSN 0146-6615. doi:10.1002/jmv.26612.
  6. BOSSI, P., A. T. CHAN, L. LICITRA, A. TRAMA, E. ORLANDI, E. P. HUI, Jana HALÁMKOVÁ, S. MATTHEIS, B. BAUJAT, J. HARDILLO, L. SMEELE, C. VAN HERPEN, A. CASTRO a J. P. MACHIELS. Nasopharyngeal carcinoma: ESMO-EURACAN Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology. AMSTERDAM: Oxford University Press, 2021, roč. 32, č. 4, s. 452-465. ISSN 0923-7534. doi:10.1016/j.annonc.2020.12.007.
  7. HOLÁNEK, Miloš, Iveta SELINGEROVÁ, Ondřej BÍLEK, Tomáš KAZDA, Pavel FABIAN, Lenka FORETOVÁ, Mária ZVARÍKOVÁ, Radka OBERMANNOVÁ, Ivana KOLOUŠKOVÁ, Oldřich COUFAL, Katarína PETRÁKOVÁ, Marek SVOBODA a Alexandr POPRACH. Neoadjuvant Chemotherapy of Triple-Negative Breast Cancer: Evaluation of Early Clinical Response, Pathological Complete Response Rates, and Addition of Platinum Salts Benefit Based on Real-World Evidence. Cancers. BASEL: MDPI, 2021, roč. 13, č. 7, s. 1-19. ISSN 2072-6694. doi:10.3390/cancers13071586.
  8. ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Dagmar, Jana HALÁMKOVÁ, Štěpán TUČEK, Ondřej BÍLEK, Jan KRISTEK, Tomáš KAZDA, Iva ZAMBO, Regina DEMLOVÁ a Igor KISS. Penis as a primary site of an extraskeletal Ewing sarcoma A case report. Medicine. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2021, roč. 100, č. 11, s. 1-5. ISSN 0025-7974. doi:10.1097/MD.0000000000025074.
  9. OBERMANNOVÁ, Radka, Iveta SELINGEROVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Václav JEDLIČKA, Marek SLÁVIK, Pavel FABIAN, Ivo NOVOTNÝ, Milada ZEMANOVA, Hana STUDENTOVA, Peter GRELL, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Regina DEMLOVÁ, Tomáš HARUSTIAK, Renata HEJNOVA, Igor KISS a Rostislav VYZULA. PET/CT-tailored treatment of locally advanced oesophago-gastric junction adenocarcinoma: a report on the feasibility of the multicenter GastroPET study. THERAPEUTIC ADVANCES IN MEDICAL ONCOLOGY. LONDON: SAGE PUBLICATIONS LTD, 2021, roč. 13, December 2021, s. 1-14. ISSN 1758-8340. doi:10.1177/17588359211065153.
  10. HALÁMKOVÁ, Jana, Tomáš KAZDA, Lucie PEHALOVÁ, Roman GONĚC, Šárka KOZÁKOVÁ, Lucia BOHOVICOVÁ, Dagmar KRAKOROVA ADAMKOVA, Ondřej SLABÝ, Regina DEMLOVÁ, Marek SVOBODA a Igor KISS. Second primary malignancies in colorectal cancer patients. Nature Scientific Reports. London: NATURE RESEARCH, 2021, roč. 11, č. 1, s. 1-12. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-021-82248-7.
  11. HALÁMKOVÁ, Jana, Tomáš KAZDA, Lucie PEHALOVÁ, Roman GONĚC, Sarka KOZAKOVA, Lucia BOHOVICOVA, Ondřej SLABÝ, Regina DEMLOVÁ, Marek SVOBODA a Igor KISS. The Impact of Diabetes Mellitus on the Second Primary Malignancies in Colorectal Cancer Patients. Frontiers in Oncology. Lausanne: Frontiers Media S.A., 2021, roč. 10, January 2021, s. 1-10. ISSN 2234-943X. doi:10.3389/fonc.2020.573394.

  2020

  1. DEMLOVÁ, Regina a Michaela KUBELOVÁ. Zpráva o průběhu klinického hodnocení „RASmiR" Racionální výběr Anti-EGFR terapie v první linii léčby pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem wild-type KRAS / NRAS na základě použití molekulárního prediktoru miR-31-5p. NA. Brno: MU LF/MŠMT, 2020. 4 s. NA.
  2. DEMLOVÁ, Regina a Michaela KUBELOVÁ. Zpráva o průběhu klinického hodnocení "Sequential FDG-PET and Plasma/Tissue miRNA as a Biomarkers of Preoperative Treatment Strategy in Locally Advanced Oesophago-Gastric Cancer; (GastroPET); EudraCT: 2017-001264-38. NA. Brno: MU LF/MŠMT, 2020. 3 s. NA.

  2019

  1. BENCSIKOVA, B., E. BUDINSKA, I. SELINGEROVÁ, K. PILATOVA, L. FEDOROVA, K. GREPLOVA, R. NENUTIL, Dalibor VALÍK, Radka OBERMANNOVÁ, M.A. SHEARD a L. ZDRAZILOVA DUBSKA. Circulating T cell subsets are associated with clinical outcome of anti-VEGF-based 1st-line treatment of metastatic colorectal cancer patients: a prospective study with focus on primary tumor sidedness. BMC Cancer. London: BioMed Central, 2019, roč. 19, č. 687, s. 1-9. ISSN 1471-2407. doi:10.1186/s12885-019-5909-5.

  2017

  1. MALÚŠKOVÁ, Denisa, Ivana SVOBODOVÁ, Michaela ZAPLETALOVÁ, Lucie BROŽOVÁ, Jan MUŽÍK, Jiří JARKOVSKÝ, R. HÁJEK, V. MAISNAR a Ladislav DUŠEK. Epidemiology of Multiple Myeloma in the Czech Republic. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2017, roč. 30, Suppl. 2, s. "2S35"-"2S42", 8 s. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko20172S35.
  2. DUCHNOWSKA, Renata, Jeff SPERINDE, Bogumiła CZARTORYSKA-ARŁUKOWICZ, Paulina MYŚLIWIEC, John WINSLOW, Barbara RADECKA, Christos PETROPOULOS, Regina DEMLOVÁ, Marlena ORLIKOWSKA, Anna KOWALCZYK, Istvan LANG, Barbara ZIÓŁKOWSKA, Sylwia DĘBSKA-SZMICH, Monika MENDALSKA, Aleksandra GRELA- WOJEWODA, Anton ŻAWROCKI, Wojciech BIERNAT, Weidong HUANG a Jacek JASSEM. Predictive value of quantitative HER2, HER3 and p95HER2 levels in HER2-positive advanced breast cancer patients treated with lapatinib following progression on trastuzumab. Oncotarget. New York: Impact Journals, 2017, roč. 8, č. 61, s. 104149-104159. ISSN 1949-2553. doi:10.18632/oncotarget.22027.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 11. 12. 2023 19:30