JANÍK, Miroslav, Světlana HANUŠOVÁ a Eva MINAŘÍKOVÁ. Warum verlassen Lehreranfänger ihre Schule oder ihren Beruf? In OEFEB Tagung 2017: Bildung leistungsstark - chancengerecht - inklusiv. 2017.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Warum verlassen Lehreranfänger ihre Schule oder ihren Beruf?
Název česky Proč učitelé novicové opouští svoji školu či profesi?
Název anglicky Why novice Teachers leave their school or profession?
Autoři JANÍK, Miroslav (203 Česká republika, garant, domácí), Světlana HANUŠOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Eva MINAŘÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání OEFEB Tagung 2017: Bildung leistungsstark - chancengerecht - inklusiv, 2017.
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Rakousko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/17:00095401
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky Učitel novic;odchod z profese;odchod ze školy;institucionální rovina;interaktivní rovina;kulturní rovina
Klíčová slova anglicky Novice Teachers;leaving profession;leaving school;institutional level;interactive level;cultural level
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 21. 3. 2018 17:32.
Anotace
Das Ziel der im Beitrag präsentierten Studie ist empirisch festzustellen, warum LehrerInnen am Anfang ihrer Karriere ihren Beruf (leavers) oder ihre Schule (movers) verlassen bzw. warum sie in ihrer Schule (stayers) bleiben. Die Forschungsfrage lautete folglich: Wie nehmen LehrerInnen am Anfang ihrer Karriere (d.h. bis 3 Jahre Praxis) die interaktionelle, institutionelle und kulturelle Ebene ihrer Praxis wahr und welche Rolle spielen diese Ebenen bei der Entscheidung über Verblieb oder Verlassen der Schule bzw. der Lehrerkarriere? Um diese Frage zu beantworten,wurde ein eigener Fragebogen entwickelt. Die Stichprobe besteht aus 122 LehrerInnen aus der Tschechischen Republik mit Unterrichtspraxis bis drei Jahre. Stayers, movers, leavers unterscheiden sich in der Wahrnehmung der genannten Determinanten: Als signifikant haben sich Unterschiede zwischen stayers und movers in der Wahrnehmung der institutionellen und interaktiven Ebene erwiesen, wobei - nicht überraschend – die movers negativer eingestellt waren. Die Gruppe der leavers unterschied sich von stayers teilweise in der Wahrnehmung der institutionellen Ebene (Kollegen und Schulleitung) und der kulturellen Ebene (gesellschaftlicher Kontext, Arbeitsvertrag, Gehalt). Dass leavers diese Ebenen negativer wahrnehmen, wird noch dadurch unterstützt, dass sie am öftesten als Grund für das Beenden der Lehrerkarriere den gesellschaftlichen Kontext und das Gehalt angegeben haben. Für movers zeigen sich die Schulleitung und Kollegen als ein wichtiger Anlass für das Verlassen der Schule. Im Beitrag werden dann weitere Ergebnisse präsentiert – vor allem fokussieren wir die statistische Modellierung der Prädiktoren, die uns ein detailliertes Verständnis hinsichtlich der künftigen Berufsentscheidung der Lehreranfänger ermöglichen.
Anotace česky
Cílem prezentované studie je zjistit, proč učitelé novicové opouští profesi (leavers), školu (movers) či proč zůstávají na škole, kde již působí. Výzkumné otázky byly stanoveny následujícím způsobem: Jak vnímají učitelé novicové (do 3 let praxe) institucionální, interaktivní a kulturní rovinu své praxe a jakou roli hrají tyto roviny při rozhodování o budoucí kariéře? Jako výzkumný nástroj byl využit dotazník vlastní konstrukce. Výzkumný vzorek tvoří 122 učitelů noviců z České republiky s praxí do 3 let. Výsledky ukazují, že stayers, movers a leavers se liší ve vnímání zmíněných rovin: Signifikantní se ukázaly být rozdíly mezi stayers a movers ve vnímání institucionální a interaktivní roviny, přičemž – nikoli překvapivě – movers byli negativněji naladěni. Leavers se odlišovali od stayers částečně ve vnímání institucionální roviny (kolegové a vedení) a kulturní roviny. Že jsou leavers negativněji naladění bylo podpořeno tím, že jako důvod pro ukončení kariéry byl uváděn plat a společenský kontext. Pro movers se ukázaly jako důvody pro opuštění školy vedení školy a kolegové ve škole. V příspěvku budou také prezentovány predikční modely, které umožní detailnější porozumění profesních intencí začínajících učitelů.
Anotace anglicky
Aim of the presented study is to find out, why novice teachers leaver their profession (leavers), school (movers) and whay they stay at current school. Research questions were defined as follows: How novice teachers perceive institutional, interactive and cultural level of their teaching practice and which role do they play by descission about their future career? As research intrument used quetionare own construction. Research sample consists of 122 teachers from Czech republic with maxiumum 3 yars of teaching experiences. Results show differences between stayers, movers and leavers in preceiving of above mentioned levels: As significant appeared differences between stayres and movers in perceiving institutional level (movers were negatively). Leavers differed from stayers partially in perceiving of institutional level (colleagues and school direction) and cultural level. That leavers are negatively positioned is underlined by the fact, that they mentioned salary and context as reason for leaving the profession. For movers was the reason for leaving school colleagues and school direction. In the presentation will be also prediction models that enalble deeper understanding of professiional intention of novice teachers.
Návaznosti
GA15-12956S, projekt VaVNázev: Jaký význam má kontext: objektivní determinanty socializace začínajících učitelů
Investor: Grantová agentura ČR, Jaký význam má kontext: objektivní determinanty socializace začínajících učitelů
VytisknoutZobrazeno: 1. 2. 2023 03:30