ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana, Klára ŠEĎOVÁ, Martin SEDLÁČEK a Roman ŠVAŘÍČEK. Problém účelnosti v dialogickém vyučování. Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova, 2017, roč. 67, č. 3, s. 247-278. ISSN 0031-3815. doi:10.14712/23362189.2017.768.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Problém účelnosti v dialogickém vyučování
Název anglicky The Problem of Purposefulness in Dialogic Teaching
Autoři ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana (203 Česká republika, garant, domácí), Klára ŠEĎOVÁ (203 Česká republika, domácí), Martin SEDLÁČEK (203 Česká republika, domácí) a Roman ŠVAŘÍČEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Pedagogika, Praha, Univerzita Karlova, 2017, 0031-3815.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/17:00095421
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.14712/23362189.2017.768
Klíčová slova česky dialogické vyučování; princip účelnosti; bezúčelnost výuky; obsah výuky; žákovské repliky s argumenty; intervenční program pro učitele
Klíčová slova anglicky dialogic teaching; principle of purposefulness; purposelessness of lesson; educational content; students’ replies involving argumentation; interventional programme for teachers
Štítky rivok
Změnil Změnil: Mgr. Martin Sedláček, Ph.D., učo 23221. Změněno: 9. 4. 2018 12:24.
Anotace
Příspěvek vychází z dat získaných v rámci intervenčního výzkumného projektu, v němž skupina učitelů prošla programem profesního rozvoje zaměřeným na to, aby byli učitelé s to implementovat do své výuky postupy tzv. dialogického vyučování. Dialogické vyučování, které tvoří teoretickou platformu této studie, je přístup, který usiluje o komunikační i kognitivní aktivizaci žáků (Alexander, 2006). Intervence se ukázala jako úspěšná v tom smyslu, že došloke změně komunikačního chování učitelů i jejich žáků ve sledovaných třídách.
Anotace anglicky
This contribution is based on data gathered in an intervention research project in which eight teachers cooperated with four researchers on a professional development programme aimed at the implementation of features of dialogic teaching in their teaching practice. Dialogic teaching emphasises work with language and communication with pupils to stimulate their thinking and deepen their understanding (Alexander, 2006). The intervention proved to be successful in the sense that the modes of communication of both the teachers and their students changed.
Návaznosti
GA17-03643S, projekt VaVNázev: Vztah mezi charakteristikami výukové komunikace a vzdělávacími výsledky žáků
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 3. 8. 2021 17:23