BRÜCKNEROVÁ, Karla a Petr NOVOTNÝ. The influence of principals on the hidden curriculum of induction. Educational Management Administration & Leadership. 2019, roč. 47, č. 4, s. 606-623. ISSN 1741-1432. doi:10.1177/1741143217745878.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The influence of principals on the hidden curriculum of induction
Název česky Vliv ředitelů na skryté kurikulum indukce
Autoři BRÜCKNEROVÁ, Karla (203 Česká republika, garant, domácí) a Petr NOVOTNÝ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Educational Management Administration & Leadership, 2019, 1741-1432.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Velká Británie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 2.448
Kód RIV RIV/00216224:14210/19:00107154
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1177/1741143217745878
UT WoS 000473496100008
Klíčová slova česky ředitel; uvádění učitelů; skryté kurikulum; začínající učitel; mentor
Klíčová slova anglicky Principals; induction; hidden curriculum; novice teacher; mentor
Štítky rivok
Změnil Změnil: doc. Mgr. Martin Sedláček, Ph.D., učo 23221. Změněno: 24. 3. 2020 09:08.
Anotace
The aim of this study is to describe the influence that principals have on the hidden curriculum of induction (HCI). Our findings are based on a comparison of two case studies undertaken in primary schools in the Czech Republic, whose principals have different approaches to leadership and the management of induction. The data analysis leads to the conclusion that principals shape the HCI through mentor selection, management and development of the explicit curriculum of induction, creation of a social context in the school, and induction evaluation. The HCI is shaped by the specific realizations of these influences with content covering the meaning of induction, professional development, school context, and the principals themselves.
Anotace česky
Cílem studie je popsat vliv ředitelů na skryté kurikulum indukce (SKI). Naše závěry jsou založeny na srovnání dvou případových studií základních škol v České republice, jejichž ředitelé mají rozdílný přístup k vedení a řízení indukce. Analýza dat vede k závěru, že ředitelé utvářejí SKI skrze výběr uvádějících učitelů, řízení a tvorbu explicitního kurikula indukce, vytváření sociálního kontextu školy a skrze evaluaci indukce. Výsledné SKI je utvářeno skrze specifické podoby těchto vlivů a jeho specifické obsahy se týkají smyslu indukce, profesního rozvoje, školního kontextu a ředitelů samotných.
Návaznosti
GA13-07234S, projekt VaVNázev: Mezigenerační učení v různých sociálních prostředích
Investor: Grantová agentura ČR, Mezigenerační učení v různých sociálních prostředích
VytisknoutZobrazeno: 3. 12. 2023 02:13