JANÍKOVÁ, Věra. Linguistic Landscapes im DaF-Unterricht. In 16. Kongress des Lateinamerikanischen Germanistenverbandes Germanistik in Lateinamerika: Neuorientierungen – Neue Perspektiven. 2017.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Linguistic Landscapes im DaF-Unterricht
Název česky Jazykové krajiny ve výuce němčiny jako cizího jazyka
Název anglicky Lingusic Landscapes in the teaching of German as a foreing language
Autoři JANÍKOVÁ, Věra (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 16. Kongress des Lateinamerikanischen Germanistenverbandes Germanistik in Lateinamerika: Neuorientierungen – Neue Perspektiven, 2017.
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Argentina
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/17:00100057
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky jazykové krajiny; urbánní prostor; kulturní aspekty výuky cizích jazyků; motivace; projekt
Klíčová slova anglicky linguistic landscapes; urban space; cultural aspects of teaching foreign languages; motivation; project
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 26. 3. 2018 16:39.
Anotace
Linguistic langscapes sind alltägliche Phänomene, wie der Gebrauch von Schrift und Sprache im öffentlichen Raum. Sie ermöglichen nicht nur einen Einblick in die Vielfalt von Sprachen, sondern sie spiegeln auch die sozialen Strukturen einer Stadt oder eines Stadtteils wieder. Es handelt sich dabei z. B. um Verkehrsschilder, Werbe- und Anzeigetafeln, Strassen- und Ortsnamen, Ladenschilder und Beschriftungen an öffentlichen Gebäuden oder Graffiti. Im Beitrag wird der Ansatz der linguistic landscapes behandelt, wobei als Ausgangspunkt die erweiterte Konzeption dient, wie sie sich in den letzten Jahren in der sprachdidaktischen Diskussion herauskristallisiert. An einem konkreten Unterrichtsbeispiel – linguistic landscaping in der tschechischen Stadt Brno (Brünn) – wird das fremdsprachendidaktische Potenzial von Linguistic Landscapes fokussiert.
Anotace anglicky
Linguistic Landscapes are everyday phenomena, such as the use of writing and speech in public spaces. Not only do they provide insight into the diversity of languages, they also reflect the social structures of a city or district. They are for example, traffic signs, advertising and scoreboards, street and place names, shop signs and labels on public buildings or graffiti. In the contribution the approach of the linguistic landscapes is treated, whereby as starting point the extended conception serves, as it crystallizes in the last years in the didactic discussion. A linguistic landscaping in the Czech city of Brno (Brno) focuses on the foreign language didactic potential of Linguistic Landscapes.
Návaznosti
MUNI/A/1277/2016, interní kód MUNázev: Výzkum učení a vyučování cizím jazykům (Akronym: AKTEV VI.)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 23. 1. 2020 06:55