BUREŠOVÁ, Iva, Jaroslava DOSEDLOVÁ, Jana Marie HAVIGEROVÁ, Martin JELÍNEK, Helena KLIMUSOVÁ, Alena PUČELÍKOVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ a Lubomír VAŠINA. Chování související se zdravím: determinanty, modely a konsekvence. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 221 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 456. ISBN 978-80-210-8458-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8458-2016.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Chování související se zdravím: determinanty, modely a konsekvence
Název anglicky Health-related Behaviour: Determinants, Models and Consequences
Autoři BUREŠOVÁ, Iva (203 Česká republika, domácí), Jaroslava DOSEDLOVÁ (203 Česká republika, garant, domácí), Jana Marie HAVIGEROVÁ (203 Česká republika, domácí), Martin JELÍNEK (203 Česká republika, domácí), Helena KLIMUSOVÁ (203 Česká republika, domácí), Alena PUČELÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Alena SLEZÁČKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Lubomír VAŠINA (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 221 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 456, 2016.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Editorství odborné knihy
Obor Psychology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW Online knihkupectví Munipress
Kód RIV RIV/00216224:14210/16:00100917
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-8458-2
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8458-2016
Klíčová slova česky chování související se zdravím; osobnost
Klíčová slova anglicky health-related behavior; personality
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr., učo 2243. Změněno: 29. 4. 2018 18:25.
Anotace
Monografie shrnuje hlavní výstupy výzkumu podporovaného agenturou GAČR s názvem Chování zdraví podporující a chování zdraví ohrožující: determinanty, modely, konsekvence. Integruje pět studií rozdělených do jednotlivých kapitol, které řeší problematiku vztahů komponent chování souvisejícího se zdravím s vybranými osobnostními charakteristikami, konstrukty optimismu a pesimismu, nadějí, ontogenezí a neuropsychologickými jevy. Prezentované poznatky a vyvozené závěry přispívají nejen k hlubšímu teoretickému pochopení sledovaných vztahů, ale také k praktické podpoře seberegulačních mechanismů čtenářů vedoucích k péči o jejich vlastní zdraví. Publikace je určena odborné veřejnosti, tematicky oslovuje především odborníky a studenty v oblasti psychologie, zdravotnictví, pedagogiky a dalších sociálních věd, kterým je blízká problematika lidského zdraví.
Anotace anglicky
The monograph summarizes the main outputs of the research called Health-promoting and Health-threatening Behaviour: Determinants, Models, and Consequences, supported by the Czech Science Foundation. It integrates five studies divided into individual chapters on the issue of health-related behavior and its relation to personality, constructs of optimism and pessimism, hope, ontogeny and neuropsychological phenomena. The presented conclusions contribute not only to a deeper theoretical understanding of the examined relations, but also to practical support of readers’ self-regulation mechanisms, which, consequently, help them take better care of their own health. The publication is intended for the professional public, thematically addresses primarily professionals and students in psychology, health, education and other social sciences, which deal with issues closely related to human health problems.
Návaznosti
GA13-19808S, projekt VaVNázev: Chování zdraví podporující a zdraví ohrožující: determinanty, modely a konsekvence
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 20. 10. 2019 18:52