angličtinaPřihlášení do IS MU

Chování související se zdravím: determinanty, modely a konsekvence

Obálka knížky
Monografie shrnuje hlavní výstupy výzkumu podporovaného agenturou GAČR s názvem Chování zdraví podporující a chování zdraví ohrožující: determinanty, modely, konsekvence. Integruje pět studií rozdělených do jednotlivých kapitol, které řeší problematiku vztahů komponent chování souvisejícího se zdravím s vybranými osobnostními charakteristikami, konstrukty optimismu a pesimismu, nadějí, ontogenezí a neuropsychologickými jevy. Prezentované poznatky a vyvozené závěry přispívají nejen k hlubšímu teoretickému pochopení sledovaných vztahů, ale také k praktické podpoře seberegulačních mechanismů čtenářů vedoucích k péči o jejich vlastní zdraví. Publikace je určena odborné veřejnosti, tematicky oslovuje především odborníky a studenty v oblasti psychologie, zdravotnictví, pedagogiky a dalších sociálních věd, kterým je blízká problematika lidského zdraví.

Autoři
Iva Burešová, Jaroslava Dosedlová, Jana Marie Havigerová, Martin Jelínek, Helena Klimusová, Alena Pučelíková, Alena Slezáčková, Lubomír Vašina
Ukázka z knihy
Ukázka
Obsah knihy

Celková cena: 225 Kč vč. DPH
 Koupit
Podmínky prodeje