angličtinaPřihlášení do IS MU

Teiresiás – středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky

Středisko Teiresiás zajišťuje přístupnost studijních oborů studentům se smyslovým nebo jiným handicapem.

Nabídka střediska Teiresiás

Kariérní centrum Masarykovy univerzity

Kariérní centrum je personálně-poradenská agentura Masarykovy univerzity, která propojuje studenty se zaměstnavateli. Studentům pomáhá nastartovat úspěšnou kariéru. Zaměstnavatelům usnadňuje nábor kvalifikovaných studentů a absolventů z řad MU.

Nabídka Kariérního centra MU

Poradenské centrum

Nabídka Poradenského centra