angličtinaPřihlášení do IS MU

Konference a kurzy

0 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

NE(-)LIDSKÉ MĚSTO

9. brněnská konference urbánních studií
23.-24. 5. 2024

Zobrazit nabídku

Průkaz studenta a revalidační přelepka ISIC

  • ISIC karta pro studenty prezenčního studia
  • Průkaz studenta kombinovaného studia
  • Revalidační přelepka ISIC
  • Ztráta karty

Kompletní nabídka průkazů a revalidačních přelepek

Přihlašování na imatrikulaci

Aktuálně není v prodeji

Přihlašování na promoce

Aktuálně není v prodeji

Časopis Psychoterapie

Posláním časopisu Psychoterapie je rozvíjení psychoterapie jako odborné a vědecky podložené činnosti a profese. Časopis vytváří prostor pro dialog mezi reprezentanty psychoterapeutické teorie, praxe a výzkumu. Kromě toho věnuje pozornost etickým aspektům, psychoterapeutickému vzdělávání a postavení psychoterapie jako oboru v České republice. Publikovány jsou recenzované příspěvky zaměřené na výzkum, teorii a praxi psychoterapie, a také kratší příspěvky, které se věnují konferenčnímu dění, diskusi o aktuálních tématech, recenzím literatury, a krátkým sdělením.

Časopis byl založen v září 1990 pod názvem Konfrontace. Do prosince 2006 vyšlo 66 čísel (17 ročníků), od ročníku 2007 vychází pod názvem Psychoterapie. Každoročně vychází tři čísla. Recenzované články jsou indexovány v databázích SCOPUS, EBSCO a ERIH PLUS.

Oficiální stránky časopisu ZDE

Jednotlivá čísla časopisu Psychoterapie

(ročníky 2017 a starší)

50 Kč
Koupit | Podrobnosti

Jednotlivá čísla časopisu Psychoterapie

(ročníky 2018, 2019, 2020, 2021)

109 Kč
Koupit | Podrobnosti