angličtinaPřihlášení do IS MU

Celoživotní vzdělávání na Fakultě sociálních studií

  • Máte zájem studovat předmět z nabídky Fakulty sociálních studií?
  • Chcete získat větší kvalifikaci?
  • Nedostali jste se přes přijímací řízení, chcete to zkusit znovu ale přeci jen byste chtěli nějaké předměty absolvovat již nyní?

Právě pro Vás je tu nabídka celoživotního vzdělávání.

Studium jednotlivých předmětů z nabídky FSS MU

Konference a kurzy

Deliberativní praxe v psychoterapii

Bezplatný běh kurzu

0 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Průkaz studenta a revalidační přelepka ISIC

  • ISIC karta pro studenty prezenčního studia
  • Průkaz studenta kombinovaného studia
  • Revalidační přelepka ISIC
  • Ztráta karty

Kompletní nabídka průkazů a revalidačních přelepek

Přihlašování na imatrikulaci

0 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

0 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Přihlašování na promoce

250 Kč
V prodeji od 1. 6. 2023 | Podrobnosti

250 Kč
V prodeji od 1. 6. 2023 | Podrobnosti

250 Kč
V prodeji od 1. 6. 2023 | Podrobnosti

250 Kč
V prodeji od 1. 6. 2023 | Podrobnosti

Časopis Psychoterapie

Posláním časopisu Psychoterapie je rozvíjení psychoterapie jako odborné a vědecky podložené činnosti a profese. Časopis vytváří prostor pro dialog mezi reprezentanty psychoterapeutické teorie, praxe a výzkumu. Kromě toho věnuje pozornost etickým aspektům, psychoterapeutickému vzdělávání a postavení psychoterapie jako oboru v České republice. Publikovány jsou recenzované příspěvky zaměřené na výzkum, teorii a praxi psychoterapie, a také kratší příspěvky, které se věnují konferenčnímu dění, diskusi o aktuálních tématech, recenzím literatury, a krátkým sdělením.

Časopis byl založen v září 1990 pod názvem Konfrontace. Do prosince 2006 vyšlo 66 čísel (17 ročníků), od ročníku 2007 vychází pod názvem Psychoterapie. Každoročně vychází tři čísla. Recenzované články jsou indexovány v databázích SCOPUS, EBSCO a ERIH PLUS.

Oficiální stránky časopisu ZDE

Jednotlivá čísla časopisu Psychoterapie

(ročníky 2017 a starší)

50 Kč
Koupit | Podrobnosti

Jednotlivá čísla časopisu Psychoterapie

(ročníky 2018, 2019, 2020, 2021)

109 Kč
Koupit | Podrobnosti