angličtinaPřihlášení do IS MU

IV. Praktická konference pro praktické lékaře

S radostí bychom vás chtěli pozvat na již 4. ročník Praktické konference pro praktické lékaře.

Podrobnosti o konferenci

Konference Variantnost v onymii a dialektech

Konference je pořádaná při příležitosti významného životního jubilea, které v lednu příštího roku oslaví prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc., dr.h.c., přední český a evropský lingvista.

Podrobnosti o konferenci