CzechIS MU Login

XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách

Konference se zaměřuje na problematiku regionálního rozvoje a jeho faktory, regionální disparity, konkurenceschopnost regionů, regionální politiku a rozvoj měst a venkova.

Podrobnosti o konferenci

35. fyzickogeografická konference

  • 13. - 14. 2. 2018
  • Fyzická geografie a krajinná ekologie – výzkum, výuka, aplikace

700 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Praktická konference pro praktické lékaře III.

  • 16. - 17. 2. 2018

700 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Central European NMR Meeting, Valtice 2018

4 100 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

State of Geomorphological Research in 2018

  • 25. - 27. 4. 2018

Sympozium o výzkumu a praxi v psychoterapii - Případové studie

850 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

15th EUROPEAN FINANCIAL SYSTEMS 2018

The Department of Finance at Masaryk University holds a traditional annual meeting of academic and business professionals in the area of finance. The conference focuses on prevailing scientific inquiries in the area of global financial markets and financial systems. Discussions will also cover recent findings in banking, financial literacy, insurance, financial modelling, and financial management alongside with developments in accounting practices and taxation systems. We encourage economists and professionals working in related fields to submit their papers.