CzechIS MU Login

Výuka jazyků na lékařských fakultách, II. ročník mezinárodní konference

9.–10. 9. 2021 v Univerzitním Kampusu Bohunice, MU Brno
Cílem konference je rozvíjet diskuzi o současném stavu výuky cizích jazyků, češtiny a slovenštiny jako cizího jazyka a lékařské terminologie pro lékařské i ošetřovatelské obory. Záměrem je rovněž sdílet zkušenosti z výuky a testování a prezentovat výsledky výzkumu či konkrétní příklady výukových metod.


Hodnocení kvality vysokých škol: Cesty ze slonovinové věže

Jubilejní 20. ročník konference Hodnocení kvality vysokých škol nabízí příležitost k pohledu na české vysoké školy z širších společenských perspektiv. Jednotícím tématem jsou tentokrát institucionální mechanismy, které vysokým školám pomáhají formovat zajišťování kvality jejich činností jako kritický dialog se světem vně pomyslné slonovinové věže.

Podrobnosti o konferenci

Konference Psychologická diagnostika Brno

23. – 24. dubna 2020

Bienální konference zaměřená na problematiku psychologické diagnostiky ve všech jejích podobách. Více na stránkách: psychodiagnostika.fss.muni.cz