CzechIS MU Login

Konference urbánních studií

Výuka jazyků na lékařských fakultách, II. ročník mezinárodní konference

9.–10. 9. 2021 v Univerzitním Kampusu Bohunice, MU Brno
Cílem konference je rozvíjet diskuzi o současném stavu výuky cizích jazyků, češtiny a slovenštiny jako cizího jazyka a lékařské terminologie pro lékařské i ošetřovatelské obory. Záměrem je rovněž sdílet zkušenosti z výuky a testování a prezentovat výsledky výzkumu či konkrétní příklady výukových metod.


Hodnocení kvality vysokých škol: Dobrodružství evaluace aneb zkoušení na vysokých školách

V pořadí už 21. ročník konference Hodnocení kvality vysokých škol (HKVŠ) proběhne pod záštitou centralizovaného rozvojového projektu „Posilování akademické integrity studujících vysokých škol se zaměřením na rizika a příležitosti distančních metod vzdělávání a hodnocení“ a konat se bude v univerzitním centru v Telči.

HKVŠ – veřejnost HKVŠ – studenti HKVŠ – partneři CRP

XXVIII. Brněnské dny praktického lékařství 8.-9.10.2021