CzechIS MU Log-In

XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách

Konference se zaměřuje na problematiku regionálního rozvoje a jeho faktory, regionální disparity, konkurenceschopnost regionů, regionální politiku a rozvoj měst a venkova.

Podrobnosti o konferenci

35. fyzickogeografická konference

  • 13. - 14. 2. 2018
  • Fyzická geografie a krajinná ekologie – výzkum, výuka, aplikace

State of Geomorphological Research in 2018

  • 25. - 27. 4. 2018

Praktická konference pro praktické lékaře III.

  • 16. - 17. 2. 2018