CzechIS MU Login

Průkazy studenta MU

  • Na Masarykově univerzitě je v souladu se zákonem o vysokých školách, který stanoví jako jeden z dokladů o studiu průkaz studenta, studentům prezenčního studia vydávána Mezinárodní identifikační karta a studentům kombinovaného studia vydáván průkaz studenta.

Karta absolventa MU

Karta absolventa Masarykovy univerzity umožňuje výhradně absolventům MU využívat nabídku konkrétních univerzitních výhod i po skončení studia.