angličtinaPřihlášení do IS MU

Celoživotní vzdělávání na Fakultě informatiky

Studium jednotlivých vybraných předmětů z nabídky daného akademického roku v rámci CŽV, v oboru MiVT Výpočetní technika (tato forma je volně otevřena všem zájemcům s ukončeným středoškolským vzděláním).

Studium jednotlivých předmětů z nabídky FI MU

ISIC karta

  • Studenti 1. ročníku ISIC kartu nehradí. Je jim poskytovaná Fakultou informatiky zdarma.
  • Studenti 1. ročníku (vč. navazujícího studia) si přelepku nekupují.
  • Při objednání ISICu za 0 Kč nebo přelepky za 0 Kč, prosím, ignorujte Stav Vaší objednávky NEZAPLACENO.
  • Na platnost karty ISIC v rámci MU nemá revalidační přelepka vliv.

Poplatek za účast na slavnostní promoci

Poplatek za účast na promoci

Poplatek pro absolventy FI zahrnuje např. živou hudbu a květinovou výzdobu.

700 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Poplatek za rigorózní řízení

Náhrada nákladů za úkony spojené s přijetím přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a s konáním této zkoušky na Fakultě informatiky.

Poplatek za rigorózní řízení

Poplatek zahrnuje zejména úhradu nákladů spojených se zpracováním dvou oponentských posudků a nákladů na činnost komise pro státní rigorózní zkoušky.

5 000 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Imatrikulace

Imatrikulace pro studenty 1. ročníku

Imatrikulace pro studenty poprvé zapsané na Fakultě informatiky.

0 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti