Obchodní centrum 

Oddělení: Fakulta informatiky

Studium jednotlivých běžně vyučovaných předmětů


Studium jednotlivých vybraných předmětů z nabídky daného akademického roku v rámci CŽV, v oboru MiVT Výpočetní technika (tato forma je volně otevřena všem zájemcům s ukončeným středoškolským vzděláním). Více o této formě vzdělávání…

Studium jednotlivých předmětů v oboru MiVT Výpočetní technika (informace o tomto oboru, přehled předmětů, e-přihláška, výuka, … )


Speciální vzdělávací akce pro firmy


Za příznivých cenových podmínek nabízíme podnikové kurzy šité na míru menším, středním i velkým firmám působícím v oblasti informačních technologií i jinde.

Specializujeme se na oblasti:

  • Vývoj v jazyce Java pro začátečníky i pokročilé vč. zvládnutí vývojových prostředí
  • Návrh a realizace rozsáhlých systémů na platformě Java Enterprise Edition
  • Správa počítačových systémů a sítí Windows a Linux
  • Analýza, návrh, testování, dokumentace a reinženýring webových a dalších aplikací
  • Softwarové inženýrství, datové a objektové modelování, návrhové vzory

Více o speciálních vzdělávacích akcích


Revalidační přelepka ISIC


Revalidační přelepka slouží k prodloužení platnosti mezinárodní karty ISIC. Je určena pro studenty FI a a po zaplacení bude k vyzvednutí na studijním oddělení FI (u svého referenta). Nákupem revalidační přelepky prodloužíte platnost svého mezinárodního průkazu.

Na platnost karty ISIC v rámci MU nemá revalidační přelepka vliv. Studenti prvního ročníku (včetně navazujícího studia) si přelepku nekupují.


Poplatek za ISIC kartu


Studenti 1. ročníku ISIC kartu nehradí. Je jim poskytovaná Fakultou informatiky zdarma. ISIC kartu hradí studenti při ztrátě, poškození nebo krádeži. V tomto případě je potřeba kromě úhrady objednat ISIC kartu na studijním oddělení FI u svého referenta.


Poplatek za účast na slavnostní promoci


Poplatek pro absolventy FI zahrnuje např. živou hudbu a květinovou výzdobu.


Poplatek za rigorózní řízení


Náhrada nákladů za úkony spojené s přijetím přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a s konáním této zkoušky na Fakultě informatiky. Takto stanovená částka je určena zejména k úhradě nákladů spojených se zpracováním dvou oponentských posudků a nákladů na činnost komise pro státní rigorózní zkoušky.

Nákupní košík

Košík je prázdný.

Logotyp FI

Fakulta informatiky

Fakulta informatiky byla na Masarykově univerzitě založena v roce 1994 jako první samostatná fakulta tohoto druhu v České republice.

Její vznik navazoval na budování oboru Matematická informatika na Přírodovědecké fakultě MU v předcházejících desetiletích i na významné zapojení osobností brněnské informatiky do budování tohoto oboru v měřítku národním i mezinárodním.

…více viz www.muni.cz

Relevantní odkazy 


Nahoru | 30. 9. 2016 15:41 | Obchodní podmínky

Kontakty: obchod(zavináč/atsign)mail(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd.