angličtinaPřihlášení do IS MU

Studium jednotlivých běžně vyučovaných předmětů

Studium jednotlivých vybraných předmětů z nabídky daného akademického roku v rámci CŽV, v oboru MiVT Výpočetní technika (tato forma je volně otevřena všem zájemcům s ukončeným středoškolským vzděláním). Více o této formě vzdělávání…

MiVT Výpočetní technika

Informace o tomto oboru, přehled nabízených předmětů, e-přihláška, výuka, …

Zobrazit nabídku

Speciální vzdělávací akce pro firmy

Za příznivých cenových podmínek nabízíme podnikové kurzy šité na míru menším, středním i velkým firmám působícím v oblasti informačních technologií i jinde.

Specializujeme se na oblasti:

  • Vývoj v jazyce Java pro začátečníky i pokročilé vč. zvládnutí vývojových prostředí
  • Návrh a realizace rozsáhlých systémů na platformě Java Enterprise Edition
  • Správa počítačových systémů a sítí Windows a Linux
  • Analýza, návrh, testování, dokumentace a reinženýring webových a dalších aplikací
  • Softwarové inženýrství, datové a objektové modelování, návrhové vzory

Více o speciálních vzdělávacích akcích

ISIC karta

  • Studenti 1. ročníku ISIC kartu nehradí. Je jim poskytovaná Fakultou informatiky zdarma.
  • Studenti 1. ročníku (vč. navazujícího studia) si přelepku nekupují.
  • Na platnost karty ISIC v rámci MU nemá revalidační přelepka vliv.

Poplatek za účast na slavnostní promoci

Poplatek za účast na promoci

Poplatek pro absolventy FI zahrnuje např. živou hudbu a květinovou výzdobu.

250 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Poplatek za rigorózní řízení

Náhrada nákladů za úkony spojené s přijetím přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a s konáním této zkoušky na Fakultě informatiky.

Poplatek za rigorózní řízení

Poplatek zahrnuje zejména úhradu nákladů spojených se zpracováním dvou oponentských posudků a nákladů na činnost komise pro státní rigorózní zkoušky.

5 000 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti