angličtinaPřihlášení do IS MU

Kurzy pro veřejnost

Centrum dalšího vzdělávání na Právnické fakultě MU připravuje pro veřejnost kurzy, jejichž témata jsou volena s ohledem na aktuální legislativní změny a judikaturu, ale především na potřeby odborné veřejnosti pracující jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru. Kurzy vedou špičkoví odborníci s bohatými znalostmi dané problematiky.

Nabízíme:

 • Kurzy pro veřejný i soukromý sektor
 • Kurzy pro různé profesní skupiny (překladatelé, tlumočníci, soudní znalci, advokáti…)
 • Mezinárodně uznávané programy LL.M.
 • Celoživotní vzdělávání pro seniory
 • Přípravné kurzy k přijímačkám na vysoké školy
 • Videokurzy

Kompletní přehled kurzů Videokurzy Kurzy LL.M.

Celoživotní vzdělávání na Právnické fakultě

 • Právnická fakulta Masarykovy univerzity ve snaze zpřístupnit vysokoškolské vzdělávání širšímu okruhu veřejnosti, uskutečňuje programy celoživotního vzdělávání, a to nad rámec kapacitních možností řádného studia.
 • Celoživotní vzdělávání probíhá v bakalářských programech právních specializací (program Právní specializace, obor Mezinárodněprávní obchodní studia; program Veřejná správa, obor Veřejná správa), v magisterském programu Právo a navazujícím magisterském programu Veřejná správa.

Nabídka pro semestr jaro 2024

Více informací o nabídce celoživotního vzdělávání:

Průkazy studenta

Naleznete zde všechny typy průkazů studenta:

 • ISIC karta pro studenty prezenčního studia
 • průkaz studenta kombinovaného studia
 • revalidační přelepka ISIC
 • v případě ztráty ISIC karty nebo průkazu si zde také objednáte novou


  Zakoupit průkaz či přelepku

Poplatek za služby spojené se zasláním dokumentů souvisejících se studiem

Odeslání je možné pouze na kontaktní adresu uvedenou v IS MU. Při změně kontaktní adresy je nutno požádat o změnu adresy v IS.

Diplom

zaslání v rámci ČR

120 Kč
Koupit | Podrobnosti

Diplom

zaslání v rámci SR

260 Kč
Koupit | Podrobnosti

Promoce

Poplatek za hudbu při promoci

Poplatek za hudbu

Poplatek za hudbu při promoci absolventů Právnické fakulty

460 Kč
Koupit | Podrobnosti