angličtinaPřihlášení do IS MU

Pro podrobnější informace o kurzech a podmínky zápisu, prosím, přejděte na webové stránky jazykové školy. Jazykové kurzy JŠ FF MU jsou akreditovány na základě ustanovení §60 Zákona o vysokých školách (zákon č.111/1998Sb.).

PLATBY ZE SLOVENSKA
Domluvte si prosím individuální platby v hotovosti na pilarova@phil.muni.cz, bankovní poplatky za převod z účtu do zahraničí Vám zbytečně navyšují kurzovné!

Letní intenzivní kurzy

Letní kurzy angličtiny v Brně: 10. – 14. července 2017

  • intenzivní výuka – 4x 60 minut v dopoledních kurzech nebo 3x 60 minut v odpoledních
  • důraz na zlepšení komunikačních dovedností a rozšíření slovní zásoby, příprava na každodenní komunikaci
  • v kurzech učí profesionální a kvalifikovaní lektoři s mnoha lety praxe
  • výuka probíhá v centru Brna, v multimediálních učebnách Filozofické fakulty MU na Gorkého 9

Kurzy pro zaměstnance MU
Kurzy pro veřejnost

Letní kurzy angličtiny v Telči: 7. – 12. srpna 2017

  • důraz na zlepšení komunikačních dovedností a rozšíření slovní zásoby, příprava na každodenní komunikaci
  • v kurzech učí profesionální a kvalifikovaní lektoři s mnoha lety praxe
  • týden strávený v atraktivním prostředí renesanční Telče, zapsané na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO
  • kurzy se konají současně s hudebním festivalem Prázdniny v Telči – angličtinu lze spojit s divadelními a hudebními zážitky

Kurzy pro loňské studenty a zaměstnance MU
Kurzy pro veřejnost

Kurzy na rok 2017/2018 se v nabídce objeví během měsíce června.