angličtinaPřihlášení do IS MU

Přípravné kurzy k přijímací zkoušce na FF MU

 • Kurzy uvádí uchazeče o studium daného oboru do základní problematiky v rámci stanovených zkušebních okruhů.
 • Přípravné lekce/zkoušky se uskuteční v první polovině roku 2017.

Nabídka kateder a ústavů FF

Celoživotní vzdělávání

Filozofická fakulta nabízí:

 • Dvousemestrové paralelní studium akreditovaných studijních programů
 • Studium jednotlivých předmětů z nabídky FF MU
 • Vzdělávání specializační, rekvalifikační, rozšiřující, doplňující

Prodej semestrů, jednotlivých předmětů i vícesemestrálních kurzů CŽV

Vybíráme z aktuální nabídky:

Přípravný kurz k CAE pro SŠ, VŠ studenty a zaměstnance MU

AZ5: Úroveň podle SERR:C1
Od 13. 3. do 21. 6. 2017
Pondělí + středa od 17:30 do 19:00
Lektoři: David Musk, M.A. + Mgr. Ilona Pavlíková

4 690 Kč 5
Koupit | Podrobnosti

Bulharština pro začátečníky

Seminář je opatřen multimediální učebnicí bulharštiny, ke které studenti získají přístup po zápisu předmětu.

1 200 Kč
Koupit | Podrobnosti

Průkaz studenta a přelepka ISIC

 • Revalidační přelepka slouží k prodloužení platnosti mezinárodní karty ISIC. Je určena pro studenty FF a bude k vyzvednutí na Filozofické fakultě. Nákupem revalidační přelepky prodloužíte platnost svého mezinárodního průkazu.
 • Na platnost karty ISIC v rámci MU nemá revalidační přelepka vliv. Studenti prvního ročníku bakalářského studia a studenti, kterým ještě nebyla vydaná ISIC karta, si přelepku nekupují.

Kompletní nabídka průkazů studenta

Poplatek za účast na slavnostní promoci

Bakalářské studium

Úhrada výdajů spojených s promocí absolventů, zahrnuje živou hudbu, květinovou výzdobu apod.

250 Kč
Koupit | Podrobnosti

Magisterské studium

Úhrada výdajů spojených s promocí absolventů, zahrnuje živou hudbu, květinovou výzdobu apod.

250 Kč
Koupit | Podrobnosti

Časopisy a předplatné časopisů, publikace

Studia paedagogica (2016)
Studia paedagogica (2016)

Ročník časopisu obsahuje čtyři čísla

400 Kč
Koupit | Podrobnosti

Studia paedagogica (2015)
Studia paedagogica (2015)

Původní vědecké příspěvky

400 Kč
Koupit | Podrobnosti

Theatralia (1/2015)
Theatralia (1/2015)

Divadlo Ostrava

100 Kč 50
Koupit | Podrobnosti

Theatralia (2/2015)
Theatralia (2/2015)

Czech Puppet Theatre in Global Contexts

290 Kč 48
Koupit | Podrobnosti

Theatralia (1/2016)
Theatralia (1/2016)

Revue současného myšlení o divadelní kultuře

400 Kč
Koupit | Podrobnosti

Theatralia (2/2016)
Theatralia (2/2016)

Current Trends in Theatre Theory and Meta-theory

150 Kč 50
Koupit | Podrobnosti

Komerční jazykové kurzy a nabídka Jazykové školy při FF MU


Jazyková škola při FF MU

 • Kurzy anglického jazyka všech úrovní, zvýhodněné kurzy ATP, přípravky FCE a CAE.

Nabídka kurzů pro období 2016/2017

Jazykové kurzy

 • Mimo běžné studijní programy.

Večerní kurzy novořečtiny

KISKed - vzdělávání pro učitele a knihovníky

 • Vzdělavací platforma zaštítěná Kabinetem informačních studií a knihovnictví v Brně.
 • Jednorázové i dlouhodobé kurzy.

Nabídka pro rok 2017