angličtinaPřihlášení do IS MU

Celoživotní vzdělávání

Filozofická fakulta nabízí:

  • Dvousemestrové paralelní studium akreditovaných studijních programů
  • Studium jednotlivých předmětů z nabídky FF MU
  • Vzdělávání specializační, rekvalifikační, rozšiřující, doplňující

Prodej semestrů, jednotlivých předmětů i vícesemestrálních kurzů CŽV

Vybíráme z aktuální nabídky:

Letní intenzivní kurz anglického jazyka v Telč - středně pokročilí

Konání: 7. – 12. srpna
Čas: 9:00 – 13:45
Každý den 4 x 60 minut výuky

3 849 Kč
Koupit | Podrobnosti

Zkušenostně reflektivní učení pro učitele

Kurz pro podzim 2017
Nabídka Akademického centra osobnostního rozvoje při Ústavu pedagogických věd FF MU

2 900 Kč
Koupit | Podrobnosti

Koordinátor ICT

podzim 2017 / jaro 2018
Cílem předmětu je připravit studenty na práci ICT metodika či koordinátora ve školách a dalších vzdělávacích institucích.

10 000 Kč
Koupit | Podrobnosti

Průkaz studenta a přelepka ISIC

  • Revalidační přelepka slouží k prodloužení platnosti mezinárodní karty ISIC. Je určena pro studenty FF a bude k vyzvednutí na Filozofické fakultě. Nákupem revalidační přelepky prodloužíte platnost svého mezinárodního průkazu.
  • Na platnost karty ISIC v rámci MU nemá revalidační přelepka vliv. Studenti prvního ročníku bakalářského studia a studenti, kterým ještě nebyla vydaná ISIC karta, si přelepku nekupují.

Kompletní nabídka průkazů studenta

Poplatek za účast na slavnostní promoci (konání v červenci 2017)

Bakalářské studium

Úhrada výdajů spojených s promocí absolventů, zahrnuje živou hudbu, květinovou výzdobu apod.

250 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Magisterské studium

Úhrada výdajů spojených s promocí absolventů, zahrnuje živou hudbu, květinovou výzdobu apod.

250 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Předplatné časopisů

Theatralia (1/2016)
Theatralia (1/2016)

Revue současného myšlení o divadelní kultuře

400 Kč
Koupit | Podrobnosti

Theatralia (2/2016)
Theatralia (2/2016)

Current Trends in Theatre Theory and Meta-theory

150 Kč 50
Koupit | Podrobnosti

Theatralia (1/2017)
Theatralia (1/2017)

Theatre as an Institution

100 Kč 50
Koupit | Podrobnosti

Studia paedagogica (2016)
Studia paedagogica (2016)

Ročník časopisu obsahuje čtyři čísla

400 Kč
Koupit | Podrobnosti

Studia paedagogica (2017)
Studia paedagogica (2017)

Ročník časopisu obsahuje čtyři čísla

400 Kč
Koupit | Podrobnosti

Komerční jazykové kurzy a nabídka Jazykové školy při FF MU


Jazyková škola při FF MU

  • Kurzy anglického jazyka všech úrovní, zvýhodněné kurzy ATP, přípravky FCE a CAE.

Nabídka kurzů zde

Centrum dalšího vzdělávání učitelů ruštiny

Jazykový kurz „Ruština v praxi“

Začátek kurzu: říjen 2017
praktické jazykové kurzy, zaměřené na rozšíření jazykových schopností a upevnění řečových návyků

1 600 Kč
V prodeji od 22. 8. 2017 | Podrobnosti

Večerní kurzy novořečtiny

  • Mimo běžné studijní programy.
  • Nabídka pro období 2017/2018 bude zveřejněna v měsíci srpnu.
  • Kurzy uskutečněné v 2016/2017 si lze prohlédnout zde.