angličtinaPřihlášení do IS MU

Přípravné kurzy k přijímací zkoušce na FF MU

  • Kurzy uvádí uchazeče o studium daného oboru do základní problematiky v rámci stanovených zkušebních okruhů.
  • Přípravné lekce/zkoušky se uskuteční v první polovině roku 2017.

Nabídka kateder a ústavů FF

Celoživotní vzdělávání

Filozofická fakulta nabízí:

  • Dvousemestrové paralelní studium akreditovaných studijních programů
  • Studium jednotlivých předmětů z nabídky FF MU
  • Vzdělávání specializační, rekvalifikační, rozšiřující, doplňující

Prodej semestrů, jednotlivých předmětů i vícesemestrálních kurzů CŽV

Vybíráme z aktuální nabídky:

Zkušenostně reflektivní učení pro učitele

Kurz pro podzim 2017
Nabídka Akademického centra osobnostního rozvoje při Ústavu pedagogických věd FF MU

2 900 Kč
Koupit | Podrobnosti

English conversation pro středně pokročilé+ (B1+)

Od 27. 2. 2017 do 17. 5. 2017
Po + st od 19:10 do 20:40
Konverzační kurz ATP3.2 - Jaro 2017
Lektoři: Mgr. Martina Holková + student/ka Katedry anglistiky FF MU

2 440 Kč 1
Koupit | Podrobnosti

Kurz anglické gramatiky:
Pokročilí+: C1

Výuka se koná: Út (18:40 - 20:10)
Kurz je zaměřen na zopakování, utřídění a procvičení anglické gramatiky, lekce se konají v multimediálních učebnách FF MU.
Lektoruje: Marcela Vavřinová

1 590 Kč 5
Koupit | Podrobnosti

Průkaz studenta a přelepka ISIC

  • Revalidační přelepka slouží k prodloužení platnosti mezinárodní karty ISIC. Je určena pro studenty FF a bude k vyzvednutí na Filozofické fakultě. Nákupem revalidační přelepky prodloužíte platnost svého mezinárodního průkazu.
  • Na platnost karty ISIC v rámci MU nemá revalidační přelepka vliv. Studenti prvního ročníku bakalářského studia a studenti, kterým ještě nebyla vydaná ISIC karta, si přelepku nekupují.

Kompletní nabídka průkazů studenta

Poplatek za účast na slavnostní promoci

Bakalářské studium

Úhrada výdajů spojených s promocí absolventů, zahrnuje živou hudbu, květinovou výzdobu apod.

250 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Magisterské studium

Úhrada výdajů spojených s promocí absolventů, zahrnuje živou hudbu, květinovou výzdobu apod.

250 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Časopisy a předplatné časopisů, publikace

Studia paedagogica (2016)
Studia paedagogica (2016)

Ročník časopisu obsahuje čtyři čísla

400 Kč
Koupit | Podrobnosti

Studia paedagogica (2015)
Studia paedagogica (2015)

Původní vědecké příspěvky

400 Kč
Koupit | Podrobnosti

Theatralia (1/2015)
Theatralia (1/2015)

Divadlo Ostrava

100 Kč 50
Koupit | Podrobnosti

Theatralia (2/2015)
Theatralia (2/2015)

Czech Puppet Theatre in Global Contexts

290 Kč 48
Koupit | Podrobnosti

Theatralia (1/2016)
Theatralia (1/2016)

Revue současného myšlení o divadelní kultuře

400 Kč
Koupit | Podrobnosti

Theatralia (2/2016)
Theatralia (2/2016)

Current Trends in Theatre Theory and Meta-theory

150 Kč 50
Koupit | Podrobnosti

Komerční jazykové kurzy a nabídka Jazykové školy při FF MU


Jazyková škola při FF MU

  • Kurzy anglického jazyka všech úrovní, zvýhodněné kurzy ATP, přípravky FCE a CAE.

Nabídka kurzů zde

Jazykové kurzy

  • Mimo běžné studijní programy.

Večerní kurzy novořečtiny