angličtinaPřihlášení do IS MU

Průkaz studenta a revalidační přelepka ISIC

Naleznete zde všechny typy průkazů studenta na Přírodovědecké fakultě:

  • ISIC karta pro studenty prezenčního studia
  • Průkaz studenta kombinovaného studia
  • Průkaz studenta prezenčního studia
  • Revalidační přelepka ISIC k prodloužení platnosti již stávající ISIC karty
Podmínky objednání, zakoupení a vydání karet:


Bakalářské a magisterské studium Doktorské studium

Přihlašování k promoci

Poplatek za účast na slavnostní promoci

Hradí všichni absolventi v částce Kč 250,-

250 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Poplatek za studium v cizím jazyce

Tuition fees - Molecular and Cell Biology

Poplatek za studium v cizím jazyce

1 500 EUR
Koupit | Podrobnosti

Podpořte Bioskop

„Slyšet a zapomenout. Vidět a pamatovat si. Vyzkoušet a pochopit.“

Motto Bioskopu
Tímto čínským příslovím se řídí všechny aktivity, na kterých se centrum podílí. Jeho cílem je zvýšit zájem dětí a mladých lidí o studium přírodovědných oborů a zároveň umožnit veřejnosti nahlédnout do tajů vědy. Lektoři v jednotlivých kurzech seznamují účastníky s danou problematikou hravou a pro ně tedy snadněji uchopitelnou formou. Snaží se jim ukázat, že věda nemusí být nutně složitá a nudná, ale že dokáže být i zábavná. Pokud se Vám naše myšlenka líbí, můžete nás již teď podpořit darováním prostředků na chod centra nebo jeho vybavení.

Kurzy

Letní školy Bioskop

Přírodní živly, Barvě na stopě!

Zobrazit nabídku

825 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

2 700 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Kurz hydrogeologického počítačového modelování

Kurz pro zaměstnance firmy Ekomonitor

84 700 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

5 200 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Adaptační kurz 2022 aneb Vše pro úspěšný start

Určeno pro studenty 1. ročníku programu B-GEK, neučitelské programy

2 000 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti