angličtinaPřihlášení do IS MU

Přelepka ISIC a průkazy pro doktorské studium na Přírodovědecké fakultě

První průkaz studenta

Na těchto stránkách zaplatíte průkaz studenta (ISIC, průkaz studenta kombinovaného studia nebo průkaz studenta prezenčního studia). Před založením objednávky kontaktujte – osobně/telefonicky/e-mailem – Ivu Klímovou (549 49 7277, klimova@sci.muni.cz). Podmínkou k vydání průkazu je připsání částky za průkaz na účet MU. Zda-li již byla Vaše platba připsána na účet MU (obvykle to trvá cca 3 pracovní dny) zjistíte v aplikaci Moje objednávky.

On this website you will pay a student card (ISIC, a student of a combined study student card or a full-time student's card). Before placing an order, please contact Iva Tumova (549 49 8022, tumova@sci.muni.cz) - in person / by phone / e-mail. The condition for issuing the card is crediting the amount for the card to the MU account. If your payment has already been credited to your MU account (usually it takes about 3 business days), you can find out in the My Orders app.

ISIC slouží:
 • k identifikaci studenta
 • ke vstupu do učeben
 • k vypůjčení knih v knihovně
 • ke stravování v menze
 • k uplatnění studentských slev
Průkaz slouží:
 • k identifikaci studenta
 • ke vstupu do učeben
 • k vypůjčení knih v knihovně
 • ke stravování v menze

Průkaz ISIC - První průkaz studenta prezenční formy studia na Přírodovědecké fakultě

Průkaz ISIC - První průkaz studenta prezenční formy studia na Přírodovědecké fakultě

180 Kč
Koupit | Podrobnosti

MU ISIC Card for Faculty of Science exchange students

MU ISIC Card for Faculty of Science exchange students

380 Kč
Koupit | Podrobnosti

Revalidační přelepka ISIC

Revalidační přelepku si objednejte a zaplaťte. Po obdržení potvrzení o zaplacení si revalidační přelepku vyzvedněte osobně.

Revalidační přelepka ISIC pro rok 2019/2020 na Přírodovědecké fakultě

Revalidační přelepka ISIC na Přírodovědecké fakultě

180 Kč
Koupit | Podrobnosti

 • Revalidační přelepka slouží k prodloužení platnosti mezinárodní karty ISIC. Je určena pro studenty PřF a bude k vyzvednutí na Přírodovědecké fakultě. Nákupem revalidační přelepky prodloužíte platnost svého mezinárodního průkazu.
 • Na platnost karty ISIC v rámci MU nemá revalidační přelepka vliv. Studenti prvního ročníku (včetně studentů navazujícího studia, kteří nemají ISIC z bakalářského studia na MU) si přelepku nekupují.

Průkaz studenta - při ztrátě, krádeži nebo poškození - plná cena

Ztrátu nebo poškození ISIC karty nahlaste – osobně/telefonicky/e-mailem – Ivě Klímové (549 49 7277, klimova@sci.muni.cz) a domluvte se s ní na zablokování ztracené/poškozené ISIC karty a na vytištění nové karty.

Průkaz studenta – změna dat

Před založením objednávky kontaktujte – osobně/telefonicky/e-mailem – Ivu Klímovou (549 49 7277, klimova@sci.muni.cz) a domluvte se s ní na vytištění ISIC karty s novými osobními údaji.