angličtinaPřihlášení do IS MU

Nabídka celoživotního vzdělávání

Nabídka placených předmětů na Ekonomicko-správní fakultě

  • Placené předměty lze na Ekonomicko-správní fakultě studovat v rámci tzv. celoživotního vzdělávání podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. Znamená to, že si kdokoli může prostřednictvím Obchodního centra MU zapsat kterýkoli z nabízených předmětů, zaplatit stanovenou částku a podle rozvrhu hodin začít studovat.
  • Zakoupené předměty si, prosím, do svého studia neregistrujte. Zápis předmětů se děje automaticky a registrací automatický proces zápisu narušíte.

Bakalář na zkoušku jaro 2022 Předměty pro jaro 2022 Matematika 0

Průkazy studenta

Naleznete zde všechny typy průkazů studenta:

  • ISIC karta pro studenty prezenčního studia
  • průkaz studenta kombinovaného studia
  • revalidační přelepka ISIC
  • v případě ztráty ISIC karty nebo průkazu si zde také objednáte novou
Podmínky objednání, zakoupení a vydání karet:


Bakalářské a magisterské studium Doktorské studium

Poplatek za služby spojené se zasláním dokumentů souvisejících se studiem


Diplom absolventa ESF MU, ISIC karta, Revalidační přelepka 2021, Karta studenta kombinovaného studia.

Poplatky za služby

Konference

XXV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách

Kolokvium představuje platformu pro setkání odborníků z ekonomických a příbuzných společenských věd, kteří se zabývají aktuálními tématy výzkumu evropských regionů, a to zejména českých a slovenských.

Podrobnosti o konferenci

PRINCE2®

PRINCE2® (Projects IN Controlled Environments) is a structured project management method based on experience drawn from thousands of projects and from the contributions of countless project sponsors, Project Managers, project teams, academics, trainers and consultants.
PRINCE2 isolates the management aspects of project work from the specialist contributions, such as design and construction. The specialist aspects of the project can be easily integrated with the PRINCE2 method and, when used alongside PRINCE2, provide a secure overall framework for the project work.
Because PRINCE2 is generic and based on proven principles, organizations adopting the method can substantially improve their organizational capability and maturity across various areas such as business change, construction, IT, mergers and acquisitions, research and product development.
The best practice is supported by the PRINCE2 certification scheme which provides different levels of certification for practitioners.

Prince2® and Prince2® Agile are registered trademarks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logo™ is a trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Course calendar

11. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu

Kolokvium pořádá Institut cestovního ruchu při Katedře regionální ekonomie a správy Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci se Společností vědeckých expertů cestovního ruchu (SVECR). Jedná se o tradiční setkání odborníků, akademiků a pracovníků veřejné správy nad aktuálními tématy cestovního ruchu. Letošním tématem diskuse jsou dopady korona-krize nejen na oblast vzdělávání v cestovním ruchu, ale také na mobilitu návštěvníků.

Podrobnosti o kolokviu