angličtinaPřihlášení do IS MU

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

Farmaceutická fakulta MU nabízí uchazečům o studium přípravný kurz s náplní odpovídající přijímacím zkouškám na Farmaceutickou fakultu MU.

V rámci tohoto kurzu si oživíte a doplníte znalosti a budete tak připraveni na oborové testy PHARM MUNI. Na závěr přípravného kurzu můžete absolvovat přijímací zkoušku nanečisto (ve zkráceném rozsahu), která zahrnuje otázky ze všech částí písemné přijímací zkoušky (tedy i otázky z testu všeobecných studijních předpokladů).


International Training Courses in English

We offer intensive training courses in soft-skill skills, which take place mainly in the form of 5-day courses, where participants acquire skills in certain areas. These training courses are attended by international participants (academic and non-academic staff), but they are also open to other participants from public.
The language of communication in these courses is English.

Courses

Nabídka kurzů celoživotního vzdělávání

Zde naleznete nabídku kurzů pořádaných Institutem celoživotního vzdělávání Farmaceutické fakulty.

Kurzy

Preparatory courses

The Faculty of Pharmacy offers you Preparatory course in Biology and Preparatory course in Chemistry. These courses are intended primarily for those interested in studying at the Faculty of Pharmacy. They will enable the participants to revise and expand their knowledge of biology and/or chemistry and thus help them successfully pass the entrance exams. The knowledge gained in these courses will also be a solid base that students will use in the first year of their study of pharmacy.

Preparatory courses

Průkazy studenta ISIC

Naleznete zde všechny typy průkazů studenta:

  • ISIC karta pro studenty prezenčního studia
  • průkaz studenta kombinovaného studia
  • revalidační přelepka ISIC
  • v případě ztráty ISIC karty nebo průkazu si zde také objednáte novou


Bakalářské a magisterské studium Doktorské studium

Fee for verification of foreign education by Faculty of Pharmacy

The fee of CZK 850 is charged for the procedure of internal verification of foreign education (either secondary or higher) of newly admitted students; the verification is regulated by Masaryk University Directive No. 2/2019. The fee is paid regardless the outcome of the verification procedure.

Poplatek za účast na slavnostní promoci

Poplatek za účast na promoci

Poplatek pro absolventy FaF zahrnuje např. živou hudbu a květinovou výzdobu.

500 Kč
Koupit | Podrobnosti