angličtinaPřihlášení do IS MU

Přípravné kurzy

K přijímacímu řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2020/2021

Kurzy uvádí uchazeče o studium daného oboru do základní problematiky v rámci stanovených zkušebních okruhů.

Kurzy se uskuteční v první polovině roku 2020.

Anglický jazyk a literatura

Přípravný kurz pro uchazeče o bakalářské studium anglického jazyka a literatury I

Doba konání: Vždy v sobotu od 10:00 do 15:00, včetně přestávek. Termíny: 7.3., 14.3., 21.3. a 28.3. 2020.

2 300 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Přípravný kurz pro uchazeče o bakalářské studium anglického jazyka a literatury II

Kurz je cvičná přijímací zkouška z anglického jazyka plus její oprava. Termín: V sobotu 4.4.2020 od 10:00 do 15:00, včetně přestávek.

650 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Přípravný kurz pro uchazeče o bakalářské studium anglického jazyka a literatury I+II (kurz, test)

Metodika a technika řešení testových úloh stejného formátu jako u přijímací zkoušky + cvičná přijímací zkouška.

2 600 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

Přípravný kurs k přijímací zkoušce k bakalářskému programu Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

Kurs je koncipován jako orientační přehled o znalostech, které jsou očekávány u přijímací zkoušky k bakalářskému programu Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury.
Konání: 20.–21. března 2020

1 700 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Psychologie

Přípravný kurz pro uchazeče o studium Psychologie

Intenzivní kurz pro zájemce o studium psychologie a seznámení se s testem studijních předpokladů. Celkem 7 sobot 1. 2., 15. 2., 29. 2., 14. 3., 21. 3., 28. 3. a 18. 4. 2020.

3 900 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Nabídka Ústavu románských jazyků a literatur FF

0 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Japanistika

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám oboru Japanistika

Praktická a teoretická příprava na přijímací zkoušky oboru
Konání: 21. 3. 2020, 09:00 - 16:30

1 500 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Historie

Přípravný kurz pro uchazeče o studium historie

Kurz je zaměřený na odbornou část přijímací zkoušky z historie.
Konání: 21. 3. 2020, 10:00 - 14:00

200 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Divadelní studia

Přípravný kurz pro uchazeče o obor Divadelní studia

Jednodenní seminář nabízí možnost seznámit se ze základními oblastmi myšlení o divadle a dramatu.
Konání: 21. března, 10:00 - 16:00

1 000 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti