angličtinaPřihlášení do IS MU

Přípravné kurzy

K přijímacímu řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2018/2019

Kurzy uvádí uchazeče o studium daného oboru do základní problematiky v rámci stanovených zkušebních okruhů.

Kurzy se uskuteční v první polovině roku 2018.

Anglický jazyk a literatura

Přípravný kurz pro uchazeče o bakalářské studium anglického jazyka a literatury I

Doba konání: Vždy v sobotu od 10:00 do 15:00, včetně přestávek. Termíny: 9.3., 16.3., 23.3. a 30.3. 2019.

2 300 Kč 55
Koupit | Podrobnosti

Přípravný kurz pro uchazeče o bakalářské studium anglického jazyka a literatury II

Kurz je cvičná přijímací zkouška z anglického jazyka plus její oprava. Termín: V sobotu 6.4.2019 od 10:00 do 15:00, včetně přestávek.

650 Kč 100
Koupit | Podrobnosti

Přípravný kurz pro uchazeče o bakalářské studium anglického jazyka a literatury I+II (kurz, test)

Metodika a technika řešení testových úloh stejného formátu jako u přijímací zkoušky + cvičná přijímací zkouška.

2 600 Kč 53
Koupit | Podrobnosti

Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

Přípravný kurz pro uchazeče o bakalářského studium Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

Kurz je koncipován jako orientační přehled o znalostech, které jsou obsahem přijímací zkoušky na obor Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury.
Konání: 27. a 28 4. 2018

1 500 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Psychologie

Přípravný kurz pro uchazeče o studium Psychologie

Intenzivní výcvik pro zájemce o studium psychologie a seznámení se s testem studijních předpokladů. Celkem 7 sobot 26. 1., 9. 2., 23. 2., 16. 3., 23. 3., 6. 4. a 13. 4. 2019.

3 900 Kč Připravujeme
Předobjednat | Podrobnosti

Nabídka Ústavu románských jazyků a literatur FF

Intenzivní přípravný kurz pro obor Francouzský jazyk a literatura

V ceně jsou zahrnuty všechny studijní materiály včetně přístupu k e-learningovému kurzu.
Konání: 17. 3 2018

1 500 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Intenzivní přípravný kurz pro obor Italský jazyk a literatura

Výuka je zaměřena na rozvoj základních jazykových kompetencí v italštině a současně poskytne přehled společenského a kulturního kontextu v italské jazykové oblasti
Konání: 17. 3 2018

1 500 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Intenzivní přípravný kurz pro obor Portugalský jazyk a literatura

Vstupní znalost portugalského jazyka není požadována. Maximálně 15 osob na skupinu.
Konání: 17. 3 2018

1 500 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Intenzivní přípravný kurz pro obor Španělský jazyk a literatura

Na prezenční výuku navazuje rozšiřující e-learningový kurz (v ceně).
Konání: 17. 3 2018

1 500 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Intenzivní přípravný kurz pro obor Překladatelství francouzského jazyka

Seminář se zaměřuje na metodiku a techniku řešení testových úloh, prakticky orientované workshop se soustředí na rozvoj jazykových kompetencí.
Konání: 23. 3 2018

1 500 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Intenzivní přípravný kurz pro obor Překladatelství španělského jazyka

Prezenční výuka je vedena vyučujícími Ústavu románských jazyků a literatur FF MU a má formu seminářů a workshopů.
Konání: 23. 3 2018

1 500 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Japanistika

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám oboru Japanistika

Praktická a teoretická příprava na přijímací zkoušky oboru
Konání: 24. 3. 2018, 09:00 - 16:30

1 500 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti