angličtinaPřihlášení do IS MU

Přípravné kurzy

K přijímacímu řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2017/2018

Kurzy uvádí uchazeče o studium daného oboru do základní problematiky v rámci stanovených zkušebních okruhů.

Kurzy se uskuteční v první polovině roku 2017.

Psychologie

Přípravný kurz pro uchazeče o studium psychologie

Jednosemestrální intenzivní kurz pro zájemce o studium psychologie a seznámení se s testem studijních předpokladů.

3 900 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

Přípravný kurz k přijímací zkoušce do bakalářského studia Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

Ústav filmu a audiovizuální kultury Filozofické fakulty Masarykovy univerzity nabízí uchazečům o studium kurz, který může napomoci úspěšné přípravě na přijímací zkoušku.

1 500 Kč 62
Koupit | Podrobnosti

Japanistika

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám oboru Japanistika

Seminář japonských studií pořádá pro zájemce o bakalářské studium přípravný kurz zaměřený na odbornou část přijímací zkoušky.
Datum konání 8. dubna 2017.

1 500 Kč 83
Koupit | Podrobnosti

Románské jazyky a literatura

Přípravný kurz pro obor Francouzský jazyk a literatura

Intenzivní bloková výuka + rozšiřující elearningový kurz.
Doporučená vstupní znalost francouzského jazyka na úrovni A2.
Datum konání 11. 3. 2017.

1 200 Kč
Koupit | Podrobnosti

Přípravný kurz pro obor Překladatelství francouzského jazyka

Intenzivní přípravný kurz,
semináře + workshopy.
Vstupní znalost cizího jazyka pro kurz francouzštiny na úrovni B1.
Datum konání 11. 3. 2017.

1 200 Kč
Koupit | Podrobnosti

Přípravný kurz pro obor Italský jazyk a literatura

Intenzivní bloková výuka + rozšiřující elearningový kurz.
Vstupní znalost italského jazyka není požadována.
Datum konání 11. 3. 2017.

1 200 Kč
Koupit | Podrobnosti

Přípravný kurz pro obor Španělský jazyk a literatura

Intenzivní bloková výuka + rozšiřující elearningový kurz.
Doporučená vstupní znalost španělského jazyka na úrovni A2.
Datum konání 25. 3. 2017.

1 200 Kč
Koupit | Podrobnosti

Přípravný kurz pro obor Překladatelství španělského jazyka

Intenzivní přípravný kurz,
semináře + workshopy.
Vstupní znalost cizího jazyka pro kurz španělštiny na úrovni B1.
Datum konání 11. 3. 2017.

1 200 Kč
Koupit | Podrobnosti

Přípravný kurz pro obor Portugalský jazyk a literatura

Intenzivní bloková výuka + rozšiřující elearningový kurz.
Vstupní znalost portugalského jazyka není požadována.
Datum konání 11. 3. 2017.

1 200 Kč
Koupit | Podrobnosti