CzechIS MU Login

Semináře pro veřejnost

Centrum dalšího vzdělávání na Právnické fakultě MU připravuje pro veřejnost semináře, jejichž témata jsou volena s ohledem na aktuální legislativní změny a judikaturu, ale především na potřeby odborné veřejnosti pracující jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru.Semináře vedou špičkoví odborníci s bohatými znalostmi dané problematiky.

Nabízíme:

 • Semináře pro veřejnou správu
 • Semináře pro soukromý sektor
 • Akreditované semináře pro průběžné vzdělávání úředníků ÚSC
 • Dlouhodobé kurzy pro profesní skupiny
 • Vzdělávání dle individuálních potřeb objednavatele
 • Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na VŠ

Kompletní přehled seminářů

Celoživotní vzdělávání na Právnické fakultě

 • Právnická fakulta Masarykovy univerzity ve snaze zpřístupnit vysokoškolské vzdělávání širšímu okruhu veřejnosti, uskutečňuje programy celoživotního vzdělávání, a to nad rámec kapacitních možností řádného studia.
 • Celoživotní vzdělávání probíhá v bakalářských programech právních specializací (program Právní specializace, obor Mezinárodněprávní obchodní studia; program Veřejná správa, obor Veřejná správa), v magisterském programu Právo a navazujícím magisterském programu Veřejná správa.

Nabídka pro semestr jaro 2020

Více informací o nabídce celoživotního vzdělávání:

Průkazy studenta

Naleznete zde všechny typy průkazů studenta:

 • ISIC karta pro studenty prezenčního studia
 • průkaz studenta kombinovaného studia
 • revalidační přelepka ISIC
 • v případě ztráty ISIC karty nebo průkazu si zde také objednáte novou


  Zakoupit průkaz či přelepku

Promoce

Poplatek za hudbu při promoci

Poplatek za hudbu

Poplatek za hudbu při promoci absolventů Právnické fakulty

250 Kč
Koupit | Podrobnosti