angličtinaPřihlášení do IS MU

Karta absolventa Masarykovy univerzity umožňuje výhradně absolventům MU využívat nabídku konkrétních univerzitních výhod i po skončení studia.

Absolventům Masarykovy univerzity nabízíme čipovou kartu, která umožňuje využívat univerzitní služby a čerpat výhody i po skončení studia za zvýhodněných podmínek:

  • slevy na kurzy celoživotního vzdělávání,
  • slevy na ubytování v ubytovacích zařízeních MU,
  • možnost zřídit si čtenářský průkaz do ústředních fakultních knihoven a mít přístup k elektronickým zdrojům z počítačů v knihovnách MU* (*Konkrétní podmínky půjčování upravují knihovní řády jednotlivých knihoven.)
  • více na www.absolventi.muni.cz/karta/.

Platnost karty je neomezená.

Nad rámec univerzitních výhod přináší Karta absolventa rovněž celou řadu smluvně ukotvených komerčních benefitů vně univerzity. Tyto benefity jsou zajišťovány společností GTS ALIVE s.r.o., se kterou na vydávání karty spolupracujeme. Více na www.alivekarta.cz.

Veškeré další informace naleznete na stránkách Absolventi Masarykovy univerzity.

Kontakty:
E-mail: absolventi@muni.cz