ŠMIDEKOVÁ, Zuzana. Eye-tracking v prostredí školskej triedy. Pedagogika. Univerzita Karlova, 2018, roč. 68, č. 1, s. 25-50. ISSN 0031-3815. doi:10.14712/23362189.2017.773.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Eye-tracking v prostredí školskej triedy
Název anglicky EYE-TRACKING IN THE ENVIRONMENT OF THE SCHOOL CLASS
Autoři ŠMIDEKOVÁ, Zuzana (703 Slovensko, garant, domácí).
Vydání Pedagogika, Univerzita Karlova, 2018, 0031-3815.
Další údaje
Originální jazyk slovenština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/18:00100990
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.14712/23362189.2017.773
Klíčová slova česky eye-tracking; mapování očních pohybů; učitel; žáci; procesy ve školní třídě; přehledová studie
Klíčová slova anglicky eye-tracking; mapping of eye movements; teacher; pupils; processes in the classroom; review study
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Zuzana Šmideková, učo 341797. Změněno: 15. 4. 2019 13:17.
Anotace
Predkladaný text predstavuje možnosti využitia technológie umožňujúcej sledovanie a zaznamenávanie pohybu očí, eye-trackingu v pedagogickom výskume. Tvorený je kombináciou teoretickej stati približujúcej podstatu a mechanizmus očných pohybov, metódy ich sledovania a napokon samotnú technológiu eye-trackingu. Následne, v druhej časti, sa text opiera o výsledky prehľadovej štúdie, ktoré sú prezentované dvojstupňovo. V prvom kole bolo identifi kovaných 94 zahraničných empirických výskumných správ z oblasti pedagogiky a následne je formou ilustračných príkladov bližšie predstavená jedna z oblastí výskumu, a to výskumy realizované priamo v prostredí školskej triedy počas prebiehajúcej reálnej výuky. Cieľom oboch častí je určité priblíženie témy eye-trackingu českému a slovenskému čitateľovi a prostredníctvom vybraných výskumov aj ilustrovanie a dokázanie, že aj v pedagogickom výskume má eye-tracking svoje miesto.
Anotace anglicky
The article presents the possibilities of use of eye-tracking technology in educational research. It combines a theoretical account of the basis and mechanism of eye movements, methods of tracking them, and fi nally the actual technology of eye-tracking. Th en, in the second section, it builds on the results of a review study presented in two steps. First 94 foreign empirical research reports from the fi eld of education were identifi ed, and then one of the research fi elds – studies conducted directly in the classroom during real teaching, was presented in detail using illustrative examples. Th e aim of both sections is to familiarise the Czech and Slovak reader with the theme of eye-tracking and through selected studies to illustrate and show that eye-tracking has a place in educational research.
Návaznosti
GA17-15467S, projekt VaVNázev: Profesní vidění učitelů anglického jazyka v/po akci v komunikačních aktivitách perspektivou eye trackingu
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 14. 4. 2021 07:41