MIKULOVÁ, Jana. Introducción del discurso directo en el latín tardío. In 13th International Colloquium of Late and Vulgar Latin - Latin vulgaire - latin tardiff XIII, 3. 9. - 7. 9. 2018, Budapest. 2018.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Introducción del discurso directo en el latín tardío
Název česky Uvozování přímé řeči v pozdní latině
Název anglicky Introduction of direct speech in Late Latin
Autoři MIKULOVÁ, Jana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 13th International Colloquium of Late and Vulgar Latin - Latin vulgaire - latin tardiff XIII, 3. 9. - 7. 9. 2018, Budapest, 2018.
Další údaje
Originální jazyk španělština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 60202 Specific languages
Stát vydavatele Maďarsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW program
Kód RIV RIV/00216224:14210/18:00101146
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky přímá řeč; pozdní latina
Klíčová slova anglicky direct speech; Late Latin
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D., učo 10362. Změněno: 11. 3. 2019 12:24.
Anotace
La comunicación se enfocó en los verbos de habla utilizados para introducir el discurso directo en el latín tardío y el cambio de uso ocurrido desde los tiempos del latín clásico. Se analizó el uso de las formas verbales dixit, dicens, ait, inquit, que más se utilizaron en los textos tardíos seleccionados. Se demostró que en los textos tardíos había mayor variedad de términos introductores, mientras que en los clásicos prevalecía el verbo inquit. Se examinó la frecuencia de uso de las formas verbales poniendo énfasis en los recursos nuevos que en el latín clásico apenas se utilizaban o tenían una función diferente. La evolución de los términos introductores fue considerada desde la perspectiva de la teoría de gramaticalización.
Anotace česky
Příspěvek se zaměřil na slovesa mluvení používaná pro uvození přímé řeči v pozdní latině a na změnu v uvozování přímé řeči, ke které došlo od doby klasické latiny. Zabýval se nejčastěji používanými slovesnými formami dixit, dicens, ait, inquit a ukázal, že ve srovnání s převahou inquit v klasické latině vykazuje pozdní latina vyšší variabilitu v používání uvozujících sloves. Zkoumala se také četnost používání jednotlivých sloves. Důraz byl kladen na nové formy, které se v klasické latině téměř nepoužívaly nebo měly jinou funkci. Vývoj uvozujících výrazů byl představen z pohledu teorie gramatikalizace.
Anotace anglicky
The presentation focused on verbs of speech used for introducing direct speech in Late Latin and the change occurred from the times of Classical Latin. The verbal forms dixit, dicens, ait, inquit, most frequently used in selection of Late Latin texts, were analysed. It was shown that Late Latin texts displayed a higher variability of introducers, whereas in Classical Latin inquit prevailed. Frequency of use was considered with focus on new forms that in Classical Latin were rarely used or had a different function. The development of introducers was considered within the framework of grammaticalization.
Návaznosti
GA18-01878S, projekt VaVNázev: Uvozování přímé řeči v latině
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 26. 10. 2020 15:05