GAZDA, Jiří. Obraz Čechů a Česka v ruském neoficiálním diskurzu. In Kołodziej, Agnieszka; Piasecki, Tomasz. Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych III. Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart, 2017. s. 101-114, 14 s. ISBN 978-80-7465-322-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Obraz Čechů a Česka v ruském neoficiálním diskurzu
Název anglicky The Image of the Czechs and the Czech Republic in Unofficial Russian Discourse
Autoři GAZDA, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Červený Kostelec, Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych III, od s. 101-114, 14 s. 2017.
Nakladatel Nakladatelství Pavel Mervart
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60202 Specific languages
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/17:00104237
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-7465-322-3
Klíčová slova česky etnokulturní stereotypy; mediální diskurs; informační válka; rusko-české vztahy
Klíčová slova anglicky ethnocultural stereotypes; media discourse; information war; Russian-Czech relationships
Štítky RIV - zkontrolováno, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Pavel Pilch, učo 216028. Změněno: 16. 3. 2019 09:03.
Anotace
Studie je zaměřena na postižení a analýzu etnokulturních stereotypů, které jsou rozšířené u příslušníků ruského etnika ve vztahu k Česku a českému etniku, a na analýzu mechanismů jejich posilování či naopak nabourávání v komunikačním prostředí světové sítě, a to jak na základě zprostředkovaných (mediálních), tak osobních zkušeností. Sociologicky orientované diskurzivní analýze je podroben řečový materiál z internetových diskuzních fór a komentářů k mediálním textům, a také z portálů a soukromých webů ruských občanů žijících nebo pracujících v České republice. Cílem provedeného průzkumu je ukázat, že v současné informační situaci, označované často za informační válku, plní současná ruská i česká média spíše roli katalyzátorů posilování negativních etnických heterostereotypů, které jsou často v příkrém rozporu s realitou a přímou osobní zkušeností příslušníků ruského etnika pobývajících v českém prostředí.
Anotace anglicky
The present study describes and analyses the ethnocultural stereotypes that are widespread among ethnic Russians with regard to the Czech Republic and the Czechs as an ethnic group. It also analyses how these stereotypes are strengthened or weakened in the environment of online communication based on mediated as well as personal experiences. The sociologically inclined discourse analysis used in the study is applied to texts found in online discussion forums and commentaries on media texts and on portals and personal websites of Russian citizens who live or work in the Czech Republic. The study strives to show that in the current information situation, which is often described as an information war, both Russian and Czech media mostly function as catalysts that strengthen negative ethnic heterostereotypes, which often directly contradict reality and the immediate personal experience of ethnic Russians with Czech society.
Návaznosti
MUNI/M/0921/2015, interní kód MUNázev: Rusko v kategoriích přítel vs. nepřítel: česká reflexe
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, INTERDISCIPLINARY - Mezioborové výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 20. 10. 2020 20:02