HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ, Klára ULIČNÁ a Stanislav JEŽEK. Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 322 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, č. 45. ISBN 978-80-210-8889-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách
Název česky Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách
Název anglicky Do they want to stay or leave?
Autoři HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ, Klára ULIČNÁ a Stanislav JEŽEK.
Vydání 1. dotisk 1. vyd. Brno, 322 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, č. 45, 2018.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-8889-4
Klíčová slova česky začínající učitel; dropout; základní školy; profesní socializace; objektivní determinanty socializace
Klíčová slova anglicky novice teacher; dropout; primary and lower secondary schools; professional socialisation; objective determinants of socialization
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 14. 11. 2018 15:22.
Anotace
Jedním z faktorů ovlivňujících kvalitu vzdělávání je nedostatek učitelů, k němuž přispívá I tzv. drop- out, tedy odchody kvalifikovaných učitelů ze školy či ze školství. Nejohroženější profesní skupinou jsou přitom začínající učitelé. Kniha přináší výsledky výzkumného šetření na českých základních školách, které se zaměřilo na procesy socializace začínajících učitelů a jejich objektivních determinant, které byly identifikovány na rovině interaktivní (žáci, třída), institucionální (škola, kolegové, vedení školy) i na rovině kulturní (komunita blízká škole včetně rodičů,  širší kulturní, společenský a politický kontext). Autoři formulovali řadu doporučení pro vzdělávací politiku, vzdělavatele učitelů i pro vedení škol.
Anotace anglicky
One of the factors influencing the quality of teaching is teacher shortage, caused, among other factors, also by drop-out of qualified teachers who leave their schools or the teaching profession. The most vulnerable professional group are novice teachers. The book discusses the findings of a research study realized in Czech primary and lower secondary schools, focusing on the processes of socialization of novice teachers and their objective determinants. The determinants were identified at the interactive level (pupils, class), institutional level (school, colleagues, leadership) and cultural level (close community including parents and broader cultural, social and political context). The authors formulated recommendations for educational policy, teacher educators and school leaders.
Návaznosti
GA15-12956S, projekt VaVNázev: Jaký význam má kontext: objektivní determinanty socializace začínajících učitelů
Investor: Grantová agentura ČR, Jaký význam má kontext: objektivní determinanty socializace začínajících učitelů
VytisknoutZobrazeno: 1. 2. 2023 04:36