NEBESKÁ, Kateřina, Jana MERHAUTOVÁ, Lenka SOUČKOVÁ, Regina DEMLOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Nežádoucí účinky cílené protinádorové léčby u pediatrických onkologických pacientů na příkladu sunitinibu. In 19. česká konference klinické farmakologie. 2018. ISBN 978-80-86793-47-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nežádoucí účinky cílené protinádorové léčby u pediatrických onkologických pacientů na příkladu sunitinibu
Název česky Nežádoucí účinky cílené protinádorové léčby u pediatrických onkologických pacientů na příkladu sunitinibu
Název anglicky Adverse reactions of targeted anticancer therapy in pediatric cancer patients using sunitinib
Autoři NEBESKÁ, Kateřina (203 Česká republika, domácí), Jana MERHAUTOVÁ (203 Česká republika, domácí), Lenka SOUČKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Regina DEMLOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Jaroslav ŠTĚRBA (203 Česká republika, domácí).
Vydání 19. česká konference klinické farmakologie, 2018.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 30204 Oncology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/18:00115018
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 978-80-86793-47-4
Klíčová slova česky protinádorová léčba; pediatrický onkologický pacient; sunitinib
Klíčová slova anglicky anticancer treatment; pediatric oncology patient; sunitinib
Štítky rivok
Změnil Změnila: Mgr. Tereza Miškechová, učo 341652. Změněno: 19. 3. 2021 13:08.
Anotace
Nežádoucí účinky cílené protinádorové léčby u pediatrických onkologických pacientů na příkladu sunitinibu. 19. česká konference klinické farmakologie ; 23. česká konference TDM ; 21. česká konference DURG : sborník edukativních příspěvků konferencí pořádáných Českou společností klinické farmakologie ČLS JEP s organizační podporou nadačního fondu PharmAround, Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Masarykova onkologického ústavu.
Anotace anglicky
Adverse reactions of targeted anticancer therapy in pediatric cancer patients using sunitinib. 19th Czech Conference of Clinical Pharmacology; 23rd Czech TDM Conference; 21st Czech DURG Conference: Proceedings of educational contributions of conferences organized by the Czech Society of Clinical Pharmacology ČLS JEP with the organizational support of the PharmAround Foundation, the Faculty of Medicine of Masaryk University and the Masaryk Institute of Oncology.
Návaznosti
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001826, interní kód MU
(Kód CEP: EF16_013/0001826)
Název: CZECRIN_PRO PACIENTY - zavádění inovativních moderních terapií
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), PO 1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
LM2015090, projekt VaVNázev: Český národní uzel Evropské sítě infrastruktur klinického výzkumu (Akronym: CZECRIN)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Velké infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace
VytisknoutZobrazeno: 2. 8. 2021 08:08