HASIL, Petr, Jiřina ŠIŠOLÁKOVÁ a Michal VESELÝ. Averaging technique and oscillation criterion for linear and half-linear equations. Applied Mathematics Letters, Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2019, roč. 92, č. 2019, s. 62-69. ISSN 0893-9659. doi:10.1016/j.aml.2019.01.013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Averaging technique and oscillation criterion for linear and half-linear equations
Název česky Průměrovací metoda a oscilační kritérium pro lineární a pololineární rovnice
Autoři HASIL, Petr (203 Česká republika, domácí), Jiřina ŠIŠOLÁKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Michal VESELÝ (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Applied Mathematics Letters, Oxford, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2019, 0893-9659.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10102 Applied mathematics
Stát vydavatele Velká Británie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Full Text
Impakt faktor Impact factor: 3.848
Kód RIV RIV/00216224:14310/19:00107224
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.aml.2019.01.013
UT WoS 000460718600010
Klíčová slova česky pololineární rovnice; lineární diferenciální rovnice; Průměrovací metoda; Prüferův úhel; oscilační kritérium
Klíčová slova anglicky Half-linear equations; Linear differential equations; Averaging technique; Prüfer angle; Oscillation criterion
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Marie Šípková, DiS., učo 437722. Změněno: 13. 3. 2020 10:54.
Anotace
Using a general averaging technique for the generalized adapted Prüfer angle, we prove an oscillation criterion concerning half-linear second order differential equations, where the coefficients r and s are continuous functions. We find simple conditions on r, s which imply that the considered equations are oscillatory. The obtained result is new even in the linear case.
Anotace česky
Pomocí obecné průměrovací metody pro zobecněný adaptovaný Prüferův úhel je dokázáno oscilační kritérium týkající se pololineárních diferenciálních rovnic druhého řádu, přičemž koeficienty r a s jsou spojité funkce. Jsou nalezeny jednoduché podmínky na r, s, které implikují, že uvažované rovnice jsou oscilatorické. Získaný výsledek je nový dokonce v lineárním případě.
Návaznosti
GA17-03224S, projekt VaVNázev: Asymptotická teorie obyčejných diferenciálních rovnic celočíselných a neceločíselných řádů a jejich numerických diskretizací
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
MUNI/A/1138/2017, interní kód MUNázev: Matematické struktury 7 (Akronym: Matematické struktury 7)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 27. 9. 2020 18:54